REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

rear,view,of,mature,granddaughter,walking,arm,in,arm,from

Reduksjon i bonus grunnet omsorgspermisjon?

Hun er 60 år og har tatt omsorgspermisjon for å ta seg av syne syke foreldre. Nå trekkes hun i bonus på fabrikken hun jobber på, og mener at dette er aldersdiskriminering. Men er VI OVER 60-advokaten enig?

Tekst: Advokat Erik Råd Herlofsen Foto: NTB

SPØRSMÅL: Jeg er 60 år og har de seneste månedene hatt omsorgspermisjon i 60 dager for å ta meg av mine syke foreldre i livets sluttfase. Jeg jobber på en fabrikk som har en bonusordning som er basert på tilstedeværelse. Det trekkes ikke for fravær som skyldes ferie, men jeg opplever at det er aldersdiskriminering når jeg trekkes i bonus for 60 dagers fravær grunnet omsorgspermisjon. Har jeg rett?

SVAR: Nei. Det følger av både diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven at både direkte og indirekte diskriminering på grunn av alder er forbudt. I ditt tilfelle tenker jeg imidlertid at det blir feil å påberope alder som diskrimineringsgrunnlag. Dette fordi rett til omsorgspermisjon ved livets sluttfase gjelder alle, uavhengig av alder.

Det er mer nærliggende å tenke at du diskrimineres på grunn av omsorgsoppgaver, hvilket er forbudt i henhold til diskrimineringsloven. Spørsmålet blir i så tilfelle om forskjellsbehandlingen har et saklig formål og at forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå formålet og at dette ikke er uforholdsmessig inngripende overfor deg.

Etter min oppfatning har en bonusordning som knyttes opp mot tilstedeværelse, særlig på en fabrikk, et nødvendig og saklig formål. I og med at virksomheten er avhengig av de ansattes tilstedeværelse for å oppnå resultater, kan jeg heller ikke se at ordningen er uforholdsmessig inngripende overfor deg. Jeg minner om at arbeidsgiver ikke har lønnsplikt ved omsorgspermisjon i livets sluttfase og det er derved heller ikke urimelig at det foretas trekk i bonusordningen ved ditt fravær.