REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

senior,man,working,at,his,hardware,store.,small,business,concept.

Betalt når man jobber overtid frivillig?

Han er singel og trives bedre på jobben enn hjemme i sin egen tomme leilighet. Derfor er han der mye utover avtalt arbeidstid. Men skal han få betalt for det? Sjefen sier nei. Hva mener VI OVER 60-advokaten?

Tekst: Advokat Erik Råd Herlofsen Foto: NTB

SPØRSMÅL: Jeg er singel, veldig glad i jobben min, kollegaer og lokalene, noe som gjør at jeg tilbringer mer tid på kontoret enn det som er avtalt arbeidstid. Jeg trives rett og slett bedre på kontoret enn hjemme i min «tomme» leilighet. I og med at vi har et tidsregistreringssystem på kontoret har min leder fortalt meg at det forutsettes at jeg utfører mine arbeidsoppgaver innenfor avtalt arbeidstid og at bedriften ikke vil betale meg ekstra for tilstedeværelse utover avtalt arbeidstid og jeg får heller ikke anledning til å avspasere overtiden. Har de lov til dette når jeg kan bevise at jeg har vært på kontoret utover ordinær arbeidstid?  

SVAR: Ja. Utgangspunktet er naturligvis at man betales lønn for å stille sin arbeidskraft til disposisjon og for å utføre arbeidet som avtalt. Videre er hovedregelen at en arbeidstaker har krav på overtidsbetaling og/eller avspasering når arbeidstiden strekker seg utover lovens rammer for arbeidstiden. Det er likevel ikke i ethvert tilfelle arbeidstaker har rett på overtidsbetaling; overtidsarbeidet må være avtalt eller på annen måte anses akseptert av arbeidsgiver.

I ditt tilfelle synes det som om partene er enige om at avtalt arbeid kan og bør utføres innenfor ordinær arbeidstid, og at det ikke er arbeidsgiver som pålegger deg noe ekstraarbeid. Tvert om synes det som om du av private årsaker foretrekker å være på kontoret fremfor å være hjemme alene. I et slikt tilfelle er jeg av den oppfatning at du ikke kan kreve ekstra betalt for din tilstedeværelse utover ordinær arbeidstid.