REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

mature,female,friends,clinking,red,wine,glasses,enjoying,peaceful,rest

Medisiner som ikke bør kombineres med alkohol

Svært mange nordmenn i alderen 65 år og oppover bruker en eller flere medisiner daglig. Enkelte av disse medisinene kan være direkte farlige i kombinasjon med alkohol.

Tekst: Berit B. Njarga Foto: NTB

Kroppen tåler ikke alkohol like bra i godt voksen alder. Samtidig er det en stor andel eldre som bruker medisiner fast – som kombinert med alkohol kan gi negative virkninger.

Det er spesielt en gruppe legemidler hvor man ved bruk bør være ekstra forsiktig med alkoholinntaket. Hvis ikke kan man i verste fall oppleve farlige konsekvenser.

De fleste eldre bruker medisiner

Elin K. Bye, seniorforsker Avdeling for rusmidler og tobakk i Folkehelseinstituttet, sier til Vi.no at 90 prosent av alle nordmenn over 65 år bruker minst ett legemiddel, og at hele to av tre i denne aldersgruppen bruker fem legemidler eller mer.

Dermed er det ikke bare alkoholforbruket i seg selv som utgjør en risiko.

– Man får en tilleggsrisiko ved at legemiddelet kan forsterke virkningen av alkohol, alkohol kan minske effekten av legemiddelet og man kan også risikere å bruke legemiddelet feil. Og ved sambruk vil den negative virkingen kunne gjelde allerede fra 1-2 alkoholenheter, påpeker Bye.

En alkoholenhet er eksempelvis en liten ølboks eller et glass vin med 12,5 cl innhold.

Flere negative konsekvenser

Ifølge Kompetanesenteret for rus – region sør, får mange legemidler en uheldig virkning i kombinasjon med alkohol.

«Det gir risiko for alvorlige bivirkninger som økt blødningstendens, blodtrykksfall og belastninger på hjertet», skriver de.

«Beroligende midler, sovemedisin og sterke smertestillende medisiner kan være direkte farlige i kombinasjon med alkohol og fører til økt risiko for reduserte mentale funksjoner, pustevansker og svimmelhet og fall».

Også professor og forsker Anne S. Helvik ved NTNU har i sin sammenstilling av alkoholforskning blant eldre, sett på medisinbruk kombinert med alkohol. I kronikken Eldre og deres alkoholinntak – et norsk perspektiv fra 2020 skriver hun at mange medisiner som skrives ut til eldre (som blodtrykksmedisiner, diabetesmedisin, smertestillende, beroligende, angstdempende medisiner og antidepressiva), interagerer med alkohol. Hun skriver videre at ni av ti nordmenn over 70 år bruker reseptbelagte medisiner, og at kombinasjonen av alkoholinntak og bruken av disse medisinene kan føre til økt risiko for negative effekter som fall, sykehusinnleggelse og død.

Her er medisinene du bør være ekstra forsiktig med

Vi har tatt kontakt med medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, som sier til at det er svært mange medisiner som passer mer eller mindre dårlig sammen med alkohol.

– Dette gjelder ihvertfall 100 legemidler, sier Madsen.

Samtidig spenner dette fra legemidler man overhodet ikke bør kombinere med alkohol, til noen som ikke bør kombineres med et høyt alkoholforbruk, men hvor et moderat alkoholforbruk ikke vil være et problem.

– Du må lese pakningsvedlegget hvis du skal finne detaljer om hvert enkelt legemiddel. Dessuten er det er mange eldre som liker å kose seg med alkohol, for eksempel litt vin til middagen. Får man for eksempel en ny medisin, og er i tvil om de kan kombineres med alkohol, bør man spørre legen eller på apoteket, råder Madsen.

Madsen sier videre at et moderat alkoholforbruk stort sett ikke vil føre til skadelige effekter, men at det derimot er et langvarig og høyt alkoholforbruk som gir størst risiko.

– For de fleste legemidler så vil ikke litt alkohol være et problem, sier Madsen.

nyhetsbrev egenannonse4323

Her er risikoen størst

– Den største risikoen når det gjelder alkohol er legemidler som sterke smertestillende eller beroligende, og sovemedisiner, understreker Madsen.

– Den dempende effekten til vil forsterkes av etanol, så her skal man være forsiktig å kombinere disse med alkohol. For mye av denne typen legemidler i kombinasjon med for mye alkohol kan i verste fall føre til pustestans, som det er tilfeller av hvert år, sier Madsen.

Dessuten vil det å kombinere alkohol med sovemidler, beroligende eller sterke smertestillende medisiner gi økt ustøhet.

– Alkohol i seg selv gir økt risiko for å falle. En del eldre er litt ustø på forhånd, og ved et alkoholforbruk øker risikoen. Fall er noe som rammer veldig mange eldre og kan medføre alvorlige skader, for eksempel lårhalsbrudd. Myten om at man ikke slår seg når man er full er bare en myte, det er snarere tvert imot, påpeker Madsen.

Her er andre medisiner du bør være forsiktig med å kombinere med alkohol, ifølge Madsen:

Siden alkohol blant annet gir økt risiko for dannelse av magesår i magesekken, bør man være forsiktig med alkoholforbruket ved bruk av for eksempel blodfortynnende medisiner. Dette kan gi økt risiko for alvorlige mageblødninger.

Bruk av alkohol sammen med blodtrykksmedisiner kan motvirke effekten av medisinene, ettersom alkohol i seg selv har en tendens til å medføre høyt blodtrykk. På sikt kan det gi økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. 900 000 går på blodtrykksmedisiner i Norge, ifølge Madsen.

Et høyt alkoholforbruk sammen med medisiner mot diabetes, som mange eldre bruker, kan gjøre at man i mindre merker at man får lavt blodsukker, og man kan i verste fall risikere å bli bevisstløs på grunn av lavt blodsukker. I tillegg kan alkohol inneholde ganske mye sukker, som kan føre til økt blodsukker.

Bruk av alkohol sammen med metronidazol, som er et antimikrobielt middel, kan forårsake kvalme og uvelhet.

Sliter man med depresjon og bruker legemidler mot dette, vil alkohol i liten grad påvirke selve effekten av legemidlene, men alkohol kan forsterke psykiske lidelser.