Helse i ord

Har du noen gang tenkt på hvor sterk virkning ord kan ha? Riktige ord gir ofte bedre helse.

Har du noen gang tenkt på hvor sterk virkning ord kan ha? Nå er det riktignok bare rundt ti prosent av det vi kommuniserer som gjøres verbalt. Men når vi først åpner munnen, er det klokt å være bevisst hvilken makt ordene vi bruker har. Riktige ord gir ofte bedre helse.

Tekst: Anne Marit Hjelme  Foto NTB Scanpix
Første gang publisert i VI OVER 60 november 2019

Det sies at språk skaper virkelighet. Jeg kjenner mange mennesker som ikke er seg bevisst nettopp dette. Som lirer av seg ord i hytt og vær, uten å tenke over hvordan ordene treffer. Hva ordene gjør med menneskene rundt dem, miljøet og stemningen – og hva de gjør med avsenderen selv. For valg av riktige ord og formuleringer gjør ofte forskjellen på kvaliteten i en relasjon, forskjellen på en god og dårlig stemning – og forskjellen på et arbeidsmiljø.

Men har du tenkt på at ordene dine også bidrar til helsen din? Dårlige ord programmerer negativt og bidrar til depresjon og motløshet. Positive ord bringer håp og fremmer mer positivitet, som igjen programmerer hjernen og kroppen og gjør den lettere og oppløftet.

Avsender og mottaker
Kommunikasjon er vanskelig, fordi det finnes en avsender og en mottaker som ofte er svært ulike. Det er derfor avsenderen – den som sender ordene – sitt ansvar å formidle sitt budskap på en måte som gjør at mottakeren forstår det. Det går ofte feil, fordi avsenderen tror at mottakeren er tankeleser og «må» forstå det som sies. Det er jo slett ikke sikkert.

Ofte handler konflikter og krangling nettopp om at de som snakker sammen, ikke når inn til hverandre. At budskapet blir misforstått, tillagt annet innhold, forvrengt eller tolket feil.
Hva om mottakeren er deg selv? Når selvsnakket er ladet og hjertet og hjernen ikke forstår det samme?

Verdier, holdninger, normer
Vi vet at vi ofte tolker feil fordi informasjonen vi får prosesseres gjennom vårt eget hode. Der sitter alle våre erfaringer, opplevelser og kunnskap – som igjen preger våre verdier, holdninger og normer. Og som påvirker det vi hører, ser og leter etter. Har du først dårlige erfaringer med en bruktbilselger, kan du være sikker på at den bruktbilselgeren du senere møter må jobbe ekstra hardt for å nå gjennom med sin argumentasjon og informasjon.

Hvilken stemme snakker
Du tolker og forvrenger og leter etter bekreftelse på at også denne selgeren vil lure deg. Det er en psykologisk overlevelsesmekanisme vi alle har, vi beskytter oss selv mot fare. Da kan det være lurt å stille seg spørsmålet: Hører jeg det denne personen vil fortelle meg, eller hører jeg bare det jeg vil høre? Og når du snakker til deg selv; lytter du egentlig til den sanne stemmen i deg, eller er det andre sine stemmer du hører?

Inspirerer og motiverer
Bruk av positivt ladete og bekreftende ord åpner opp mennesker i stedet for å lukke dem – og har en helt annen virkning enn negative. De får oss til å fokusere på ting som virker og gjøre dette større, slik at det kan bli mer av det positive. Ved å bruke bilder og metaforer i språket, motiverer og inspirerer vi oss selv og andre. Det er forskjell på å si at «du er ondskapsfull» og «du kan kanskje bli litt snillere».

Vær bevisst
Vi vet at vi programmerer oss selv og andre gjennom ordvalget vårt. En person som stadig får høre «du er dum», vil etter hvert begynne å tro på det. En person som stadig sier «jeg tror at jeg blir syk», blir gjerne det.

Vi gir meldinger til hjernen vår – og andres – på et ubevisst plan, som igjen resulterer i en atferd. Det går altså troll i ord. Det gode er at du ved å være mer bevisst dette, kan påvirke utfallet av en situasjon. Bare prøv!

Følg Facebooksiden «Bli friskere med VI OVER 60» og få inspirasjon til en sunnere hverdag!