Krystallsyke – Når hodet kjører karusell

Du blir svimmel og det kjennes ut som om alt snurrer rundt. Årsaken er krystaller som har løsnet i det indre øret.

Du blir svimmel og det kjennes ut som om alt snurrer rundt. Årsaken er krystaller som har løsnet i det indre øret.

Tekst: Ingjerd Strøm Skreien Foto: NTB Scanpix
Første gang publisert i VI OVER 60 oktober 2019

Det medisinske navnet på krystallsyke er benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV) som betyr godartet, anfallspreget svimmelhet utløst av stillingsendringer. Svimmelheten kan gå over av seg selv, men behandling vil oftest gi raskere bedring.

– Krystallsyke er en type svimmelhet som oppstår når hodet beveges i bestemte retninger. Denne formen for svimmelhet er ufarlig, men kan føles meget ubehagelig og ha sterk påvirkning på livskvaliteten for den som opplever det. Svimmelheten oppleves ofte som at rommet spinner rundt, og dette kan ligne følelsen av å sitte på en karusell, forklarer kiropraktor Espen Aag Holth ved Ullevål Kiropraktorklinikk.

I det indre øret sitter balanseorganet. Balanseorganet har som har sin viktigste oppgave å gi hjernen hurtig informasjon om hodets akselerasjon/bevegelse. Denne informasjonen brukes til å utløse muskelrespons som forhindrer at vi faller, samt stabilisere synet vårt når vi er i bevegelse.

EPLEYS MANØVER. Dette er en øvelse som du kan gjørehjemme. 1. Sitt på sengekanten. Drei hodet 45 grader til venstre side. 2. Legg deg raskt ned mens du holder hodet i samme stilling. Hold denne stillingen i 30 sekunder. 3. Snu hodet 90 grader mot høyre, vent i 30 sekunder. 4. Snu hele kroppen 90 grader, ligg i 30 sekunder. 5. Reis deg sakte opp i sittende stilling. 6. Bli sittende i 30 sekunder. Gjør øvelsen på motsatt side og gjenta tre ganger på hver side.

Krystaller som løsner
Balanseorganet, som sitter i labyrinten i det indre øret, består blant annet av tre halv-sirkelformede bueganger eller kanaler. Disse kanalene er fylt med væske og små sensorer som registrerer bevegelse av hodet.
Ved krystallsyke kan små kalsiumkarbonatkrystaller, «otolitter», løsne og flytte seg inn i en av disse kanalene i det indre øret. Dette vil forstyrre signalene fra sensorene som måler bevegelse og gi svimmelhet.

– Hva vet vi om årsaken til krystallsyke?
– Ofte er den direkte årsaken ukjent, men vi vet at tilstanden er vanligere jo eldre man blir. I tillegg kan hodeskade og betennelsestilstander øke risikoen. Nyere forskning antyder at det er en sammenheng mellom mangel på D-vitamin og gjentatte episoder med krystallsyke, opplyser Holth.

På nettsiden balanselaboratoriet.no opplyses det at krystallsyke er en av de vanligste årsakene til svimmelhet.
Man regner med at to-tre prosent opplever slike svimmelhetsepisoder i løpet av livet. Kvinner rammes noe oftere enn menn.

– Hvordan skiller man krystallsyke fra annen form for svimmelhet?
– Krystallsyke og andre former for svimmelhet kan ofte virke tilsynelatende like, men de kan skilles på forskjellige måter. Typisk for krystallsyke er for eksempel at man blir verre når man legger seg ned eller snur seg i sengen, og ved å bevege på hodet, sier kiropraktor Holth.

Korte, kraftige episoder
Andre typiske tegn ved krystallsyke er at svimmelheten oppstår i korte, kraftige episoder som varer rundt 10 til 20 sekunder. Svimmelheten bedres raskt ved å ikke bevege seg.

– Oppleves det i tillegg nedsatt bevissthet, taleproblemer, eller lammelser, er dette tegn på andre årsaker til svimmelheten. Derfor bør man oppsøke lege om svimmelheten vedvarer, understreker Espen Aag Holth.

Ved mange former for svimmelhet oppstår ufrivillige øyebevegelser, kalt nystagmus. Ved å observere og analysere dette, gjerne ved hjelp av VNG-briller eller såkalte krystall-sykebriller kan krystallsyke skilles fra andre former for svimmelhet.

​Diagnosen stilles ved hjelp av hodemanøvrer som fremprovoserer et karakteristisk anfall av svimmelhet og de ufrivillige øyebevegelsene. Hodemanøvrene og retningen på øyebevegelsene gjør at man som oftest kan si hvilket øre, og hvilken av de tre buegangene, som er rammet.

Hjemmeøvelser
Krystallsyke behandles ved å fjerne krystallene fra buegangene ved hjelp av det som kalles reponeringsmanøvre. Da beveges hodet i spesifikke retninger i forhold til hvilken side og kanal som krystallen sitter i.

– Dette har vi kiropraktorer god erfaring med, men manøvrene kan også utføres hos fastlegen eller en fysioterapeut. I noen tilfeller vil det også bli gitt spesifikke hjemmeøvelser, sier Holth.
Nesten alle blir bra fra krystallsyken innen en uke med riktig behandling.

– Det er normalt å føle seg litt småsvimmel eller ør i opptil tre måneder etter at du har hatt en svimmelhetsepisode som skyldes krystallsyke. Men det ser ut til at de som får riktig behandling raskt, opplever mye mindre plager.

Krystallsyke fører ofte til en del anspenthet i muskler og ledd, spesielt i kjeve, nakke og skuldre. Derfor er det ikke uvanlig å oppleve smerter eller ubehag i disse områdene etter at krystallsyken er borte. Kiropraktor Holth peker derfor på at det også viktig å rette oppmerksomheten mot disse plagene, i tillegg til selve krystallsyken.

Kommer ofte igjen
Har du først hatt et anfall av krystallsyke tidligere, vil du være utsatt for å få det igjen. Men det kan gå opptil flere år mellom anfallene.

– Hva kan man selv gjøre under anfall?
– Kontakt lege, kiropraktor eller fysioterapeut for utredning slik at årsaken til svimmelheten blir kartlagt. Ved krystallsyke eller annen svimmelhet er det ikke å forsvarlig å kjøre bil selv, det er derfor viktig å enten få sitte med noen du kjenner eller bestille en drosje når du skal til legen, råder Espen Aag Holth.
De aller fleste blir friske av krystallsyken. Sykdommen i seg selv er ufarlig, selv om den er plagsom. Ved gjentatte svimmelhetsepisoder er behandlingen den samme og har oftest god effekt.

Rotasjonsstol
Ved Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer i Bergen benyttes en rotasjonsstol som kan roteres omkring to akser under undersøkelse og behandling. Stolen brukes når det er vanskelig å utføre øvelsene på en vanlig undersøkelsesbenk hos legen. Pasienten blir plassert i stolen og sitter sikret med en firepunktssele mens hodet og kroppen stabiliseres med myke plater. Beina blir festet med en egen sele.

For at det skal bli lettere å se de ufrivillige øyebevegelsene som utløses ved krystallsyke, vil pasienten få på en maske med infrarøde kameraer.
Under undersøkelse og behandling blir stolen rotert på ulike måter. Det er ikke uvanlig å bli litt kvalm, derfor anbefales det ikke å spise umiddelbart før undersøkelsen.

Noen ganger er det behov for flere behandlinger, i tillegg til hjemmeøvelser.
Generelt er det viktig å være i bevegelse for å trene opp balansen og redusere svimmelhetssymptomene. En fysioterapeut kan også kunne gi veiledning i balansetrening.

Tips under anfall
- Sett deg ned hvis du står og hold deg gjerne fast
- Lukk øynene eller fokuser på et punkt foran deg
- Ha telefonen din tilgjengelig om du skulle trenge hjelp
- Ingefærte kan hjelpe mot kvalme

 

Følg Facebooksiden «Bli friskere med VI OVER 60» og få inspirasjon til en sunnere hverdag!