Besteforeldre drikker mer – også i julen

Vinglasset har erstattet kaffekoppen for mange besteforeldre.

Vinglasset har erstattet kaffekoppen for mange besteforeldre. Desember er den måneden i året det selges mest alkohol. 1 av 10 barn og unge ønsker at besteforeldrene drakk mindre.

Tekst: Ingjerd Strøm Skreien Foto: NTB Scanpix
Første gang publisert i VI OVER 60 desember 2019

En fersk spørreundersøkelse blant norske barn og unge viser at 11 prosent skulle ønske at besteforeldrene drakk mindre alkohol når de var sammen med barnebarna.

– Desember er den måne-den det kjøpes mest alkohol i Norge. Jeg tror nok mange barn og unge kjenner på ubehag knyttet til voksnes alkoholbruk, også når det gjelder hvordan bestefar eller bestemor drikker. Det kan være ubehagelig å oppleve at det trygge fanget ikke lenger er som det pleier, sier Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til.

Hun peker på at det i dag er eldre som drikker oftest alkohol.
– Mens man i tidligere tider inviterte gjester på kaffe og småkaker, er det for dagens seniorer ofte like naturlig å åpne en flaske vin, sier Eriksrud.

Hun oppfordrer besteforeldre til å bytte ut noen av alkoholenhetene med alkoholfrie varianter i julen.
– Jeg tenker det er lurt å se på forbruket sitt av hensyn til de yngste. Å få barnebarn er livets dessert, og den desserten smaker kanskje ikke like godt når man er småbrisen. Mange tilbringer julen sammen med barn og barnebarn, og vi vet at mange barn synes det er ubehagelig og skummelt hvis bestemor eller bestefar blir beruset, sier Eriksrud.

Eldre blir raskere beruset
Hun forteller at barn ofte merker endringen før de voksne selv tenker at de har fått nok.
– Barn reagerer på de små endringene. De synes det er skummelt at bestefar lukter litt annerledes, eller at bestemor klemmer litt for ofte og lenge på dem. Derfor er det viktig å si stopp i tide, sier Eriksrud.

I tillegg peker hun på at man kan bli raskere beruset når man er eldre. Kroppen er rett og slett ikke rustet til å tåle like mye når man blir eldre.
Det betyr imidlertid ikke at man må kutte ut all alkohol, ifølge Eriksrud. Man må se an situasjonen, og gjerne snakke med foreldrene til barnet om hva de tenker om alkoholbruk rundt de små.

Det er foreldrene som bør ha siste ord her.
– I samme undersøkelse spør vi barna hvor mye de mener voksne kan drikke når de er sammen med barna. Her svarer de fleste null, ett eller to glass. Det bør være en nyttig pekepinn for oss voksne.

Fordobling av alkoholbruken
Folkehelserapporten «Alkohol i Norge», basert på tall fra 2016, viser at eldre drikker oftere enn yngre, og de begrenser ikke drikkingen til helgene. Vinkartongen gjør terskelen for å drikke lavere enn hvis man må åpne en hel flaske. Hverdagsdrikkingen dominerer i aldersgruppen over 65.

Som gruppe hadde menn og kvinner over 60 en dobling i alkoholforbruket i løpet av tiårsperioden fra 1995–97 til 2006–08.
Holdningene til alkohol har endret seg, mener forsker Elin K. Bye. – Å kose seg med litt vin framstilles som sosialt og til og med sunt. Men i sum blir det mye å drikke to glass vin hver dag, særlig hvis man er eldre, sier Bye til forskning.no

Selv om dagens besteforeldregenerasjon har muligheten til å nyte livet og unne seg det lille ekstra, mener folkehelseekspertene at mye taler for at den godt voksne aldersgruppen bør bremse alkoholforbruket.

Råd for å ta kontroll over drikkingen
- Få oversikt over hvor mye og hvordan du drikker.
- Følg hverdagsrutiner som å legge deg og stå opp til faste tider. Ha rutiner for å være i fysisk aktivitet.
- Vanskelig å si nei? Vær sosial uten alkohol og unngå drikke-situasjoner i perioder du føler deg sårbar.
- Tenk på om og hvor mye du vil drikke, før du skal i sosialt lag.
- Ikke belønn eller trøst deg selv med alkohol. Reflekter over hvilke ting som får deg til å føle deg bra.
- Bestem deg for noen rammer, for eksempel at du vil ha flere kvelder uten alkohol enn med, eller prøv en «hvit måned».
- Allier deg med noen, det er alltid godt å ha noen å støtte seg på når man skal legge om vaner.
- Fortell noen du stoler på at du sliter, og snakk ut om det. Det er lettere å drikke mindre hvis de rundt deg vet at det har blitt litt for mye, litt for ofte i det siste. Gjør heller noe hyggelig sammen som ikke inkluderer alkohol.
(kilde avogtil.no)

 

Økt forbruk hos kvinner
Det er fortsatt menn som drikker mest. Men kvinnene har økt forbruket betydelig, og andelen stordrikkere har også økt mer blant kvinner enn blant menn. Det at kvinner som gruppe drikker mer, er en utvikling som har pågått jevnt og trutt siden midten av 1970-tallet. Det betyr at de kvinnene som i dag er i alderen 70–80 år er første generasjon kvinner som i sitt voksenliv lever i et samfunn med et relativt liberalt syn på alkohol. Åtte prosent av kvinnene mellom 60–69 år drikker ukentlig over anbefalte grenseverdier.

For mange eldre er alkohol viktig, særlig i sosiale sammenhenger. Eldre vurderer ofte seg selv som ansvarlige alkoholkonsumenter, med god kontroll. Samtidig kan enkelte oppleve at drikkemønsteret utvikler seg i negativ retning i denne livsfasen.

Mange vet ikke at vi ettersom årene går tåler alkohol dårligere enn før eller hvilke medisiner som ikke bør kombineres med alkohol.
– Med alderen får man for eksempel nedsatt lever- og nyrefunksjon, og noen kan få dårligere balanse, påpeker Bye.

Får ikke sitte barnevakt
Psykolog og professor emerita Fanny Duckert blir kontaktet en økende andel kvinner, ofte godt voksne, som søker hjelp for å redusere forbruket. Hun mener det tyde på at kvinner drikker mer enn før, men det kan også være at man reagerer raskere på bestemor.
– Vi vet at man har en lavere terskel for en beruset kvinne enn en beruset mann, sier Duckert til Dagens Medisin.

Duckert forteller at mange opplever å miste kontrollen når de går ut av yrkeslivet.
– En god del av dem som kommer til meg er nyslåtte pensjonister som opplever at det blitt altfor mye alkohol over tid. Før måtte de møte opp til et bestemt klokkeslett og hadde plikter, men så begynner man å drikke mer fordi man ikke har de ytre styringsmekanismene.

Undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet viser at litt under halvparten av dem som drikker to dager i uken eller oftere, ønsker å endre alkoholvanene sine. Det er en tendens til at det er de eldste som i minst grad ønsker å endre alkoholvanene.

Duckert opplever at det er to hovedgrunner til at de eldre oppsøker hjelp: Egen helse eller forholdet til barna.
– De har enten kjent ulike symptomer og er bekymret for å skade kroppen sin, eller de kommer av hensyn til relasjoner til andre. Da særlig barn og barnebarn. Det mange sier, er at de har fått beskjed om at barna deres er bekymret, at de har fått korrektiver om ikke å drikke med barnebarna og at de ikke får være barnevakt, sier Duckert.

Motivasjon og tro på endring
At barn og barnebarn reagerer er likevel ikke mer utslagsgivende enn andre typer motivasjon.
– Det viktigste er at man opplever at endring vil utgjøre en positiv forskjell, at man vil få det bedre. Det andre at man må tro på at man selv kan få til en endring, sier Fanny Duckert.
Kilder: avogtil.no, forskning.no, dagensmedisin.no, fhi.no

 

Følg Facebooksiden «Bli friskere med VI OVER 60» og få inspirasjon til en sunnere hverdag!