Dagens svigermorrolle

Svigermormytene lever i beste velgående, men i virkeligheten har de fleste et godt forhold til svigermor.

Myten om svigermor som en håpløs drage er fremdeles levende, men virkeligheten viser et annet bilde. De fleste har et godt forhold til sin svigermor.

Svigermorrelasjonen kan innebære nærhet og omsorg, trygghet og solidaritet, men også konflikt og ambivalens. Folkediktningen forteller om svigermødre som var onde mot svigerdøtrene. Samme tema går senere igjen i ukebladfortellinger.
Når det flyttet en svigerdatter til gårds gikk hun inn i en underordnet rolle. Svigermor var tradisjonsbærer, hun delegerte kvinnearbeidet og bestemte hvordan det skulle gjøres.
Forholdet mellom svigermor og svigersønn var av en annen karakter. Her er ikke lenger svigermor ond, men plagsom.
Hvis svigermor tar morsrollen overfor svigerdatteren og opptrer med gode råd og velment hjelp, som for eksempel å vaske når hun kommer på besøk, kan det lett oppfattes som kritikk i stedet for omsorg. Gode råd fra mor er greit, men ikke like greit fra svigermor. Det kan være lurt av svigermor å vente med de gode rådene til hun blir spurt.

VI OVER 60 har snakket med tre svigermødre som har styrt unna den problematiske svigermorrollen. Les i augustutgaven om den moderne svigermor.