REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

active,old,age,,people,and,lifestyle,concept, ,happy,senior

Brems risikoen for demens med sju enkle faktorer

Amerikanske forskere har identifisert sju enkle faktorer som har potensial til å endre fremtiden din ved at det reduserer risikoen for å få demens.

Tekst: Marit O. Bromark Foto: NTB

Demens er ikke bare et økende folkehelseproblem verden over – det er også en av sykdommene mange av oss frykter aller mest. Å sakte forsvinne inn i glemselen til vi ikke lenger klarer å ta vare på oss selv er en skjebne få av oss ønsker. Men det er ikke nødvendigvis skjebnen som bestemmer hvordan alderdommen din skal bli, viser ny forskning. Tar du grep når du er 50, kan du faktisk endre fremtiden din helt på egen hånd.

Sju faktorer bremser demens

En gruppe amerikanske forskere har fulgt flere tusen middelaldrende kvinner gjennom mer enn 20 år, og funnene deres skal presenteres på American Academy of Neurologys årlige konferanse i Boston, skriver avisa The Guardian. Den amerikanske forskergruppen har identifisert sju ulike helsefaktorer som alle bidrar til å redusere risikoen for å utvikle demens senere i livet:

– Være fysisk aktiv

– Ha et sunt kosthold

– Opprettholde en sunn vekt

– Unngå røyking

– Opprettholde et normalt blodtrykk

– Ha kontroll på kolesterolet

– Unngå høyt blodsukkernivå

Livsstil i 50-årene påvirker mye

Demenssykdommer oppstår nemlig ikke over natten, men utvikler seg i hjernen over mange år. En rekke forskningsstudier har konkludert med at endringene i hjernen starter flere år før de første symptomene viser seg. Den amerikanske studien ønsket derfor å se på hvilken rolle helsevalgene du tar i 50-årene spiller for demensrisikoen din når du er i 70-årene. Svarene de fikk, er tydelige:

For hver av de sju nevnte faktorene kvinnene kunne krysse av på i 50-årene, ble risikoen for demens 20 år senere redusert med seks prosent. Studien involverte 13.720 kvinner, som i gjennomsnitt var 54 år gamle da studien startet. Kvinnene ble fulgt i minimum 20 år. Ved slutten av studien hadde 13 prosent av kvinnene utviklet demens, men det var en tydelig sammenheng mellom hvor god score de hadde på de sju ulike faktorene da de var i 50-årene, og demensrisikoen 20 år senere.

40 prosent av demenstilfeller kan unngås

Resultatene samsvarer med flere andre demensstudier som konkluderer med at valgene du tar når du er midt i livet, får betydning for helsen din mot slutten av livet. I tillegg til de sju helsefaktorene som den amerikanske studien har identifisert, har også et aktivt sosialt liv, god hørsel, god psykisk helse, moderat alkoholforbruk og nok søvn betydning for demensrisikoen senere i livet.

Genetiske faktorer spiller også en rolle når det gjelder risikoen for å få en demenssykdom. Enkelte av oss er rett og slett mer sårbare for slike sykdommer enn andre. Men totalt kan opptil 40 prosent av demenstilfellene i verden forebygges eller utsettes gjennom livsstilsvalg, ifølge en rapport fra 2020. 

Med andre ord: Du kan endre fremtiden din. Det må da være gode nyheter?

nyhetsbrev egenannonse4323