REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

bilde 1 viover60

Få gratis saksavklaring og fast timepris på kr. 2.375 hos AVCO Advokatfirma

Har du behov for juridisk bistand eller lurer du på om du har en sak?

Som abonnent på VI OVER 60 får du svært gunstige tilbud hos Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma (AVCO).

Din første avklaring med advokat av hvilke problemstillinger saken reiser er kostnadsfri. Slik avklaring kan vare i inntil 60 minutter.

Dette omfatter ikke konkret rådgivning eller arbeid med saken, men vil omfatte en gjennomgang av sakens hovedproblemstillinger og kartlegging av hvilket arbeid som må gjøres. Gjennomgangen kan foregå på telefon eller i et møte (fysisk eller over Teams).

Hvis du ønsker advokatbistand etter første avklaring, får du en rabattert timesats på kr 2 375,- per time inklusiv mva. (1 900 eksl. mva). Ordinære timespriser strekker seg fra kroner 3 000,- til 5 125,- inkl. mva. Som abonnent på VI OVER 60 sparer du derfor opptil kroner 2 750,- per time med juridisk bistand.

AVCO tilbyr juridisk bistand i saker innenfor en rekke rettsområder. Vårt hovedmål er at du som klient skal oppleve sterk faglig dyktighet, rask responstid og personlig engasjement rundt din sak. Vi skreddersyr alltid oppdraget i tråd med klientens behov for å oppnå best mulig resultat i hver sak. Dette sikres blant annet gjennom tett oppfølging og menneskelig forståelse hos våre advokater.

Vår ekspertise strekker seg over følgende rettsområder:

 • Arverett
 • Familie- og barnerett
 • Arbeidsrett
 • Skatt og avgift
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett
 • Erstatningsrett
 • Fast eiendom rettsforhold, blant annet naborett, eierskiftesaker, husleierett, plan- og bygningsrett og saker knyttet til borettslag og sameier
 • Entreprise
 • Selskapsrett
 • Strafferett

Er du usikker på om du har behov for advokatbistand?

Kontakt oss for en kostnadsfri og uforpliktende saksavklaring.

For å kunne benytte deg av de gode betingelsene, må du opplyse om at du er abonnent på VI OVER 60 når du tar kontakt:

Telefon: 21 09 59 95

Hjemmeside klikk HER