REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

happy,family,grandmother,old,mother,mother in law,and,daughter in law,daughter,cook

– Vil arven etter min søster følge slekten eller kan den gå til hennes bonusbarn?

Hun lurer på hva som kan skje med verdifulle familieklenodier og familieeiendommen når hennes barnløse søster dør. Vil det følge slekten eller kan det forsvinne til hennes samboer og hans særkullsbarn? VI OVER 60-advokat Kjell Morten Méd svarer.

Tekst: Kjell Morten Méd Foto NTB

SPØRSMÅL: Jeg har en søster som er gift, men hun har ikke barn. Mannen hennes har derimot to særkullsbarn som er mye hos min søster og mannen. Min søster opplever stort sett mannens barn som de er hennes egne. Har min svogers barn arverett etter min søster?

Både min søster og jeg har arvet en del penger, og ikke minst verdifull kunst og familieklenodier, etter våre foreldre. Vi (det er bare oss to søstrene) har også arvet en gammel familieeiendom. Jeg regner med at de tingene og eiendommene min søster har arvet følger vår slekt videre og ikke går til hennes manns barn?

SVAR: Din svogers særkullsbarn har ingen lovfestet direkte arverett etter din søster. Men som ektefelle har din svoger en lovfestet arverett etter sin kone. Hvis din søster dør før sin mann (og før deg), følger det av arveloven at din søsters verdier skal deles 50/50 mellom deg og hennes ektefelle.

Ektefellens lovfestede rett til å arve 50 prosent av de verdiene hans kone etterlater seg omfatter også eventuelt særeie hun måtte ha. Dette gjelder også for særeie pålagt av giver eller arvelater.

Din søster har ikke barn. Du er hennes nærmeste slektsarving. Da kan hennes ektefelle kreve å få sitte i uskiftet bo, og det kan du ikke nekte ham. Men han kan ikke sitte i uskiftet bo med særeie pålagt av sine svigerforeldre.

Din svogers arverett kan medføre at en stor del av de verdiene din søster arvet etter foreldrene ikke går videre i hennes slekt / til deg, men tilfaller ektefellen. 

Din søster kan fritt opprette et testament og overstyre arvelovens bestemmelser. Hun kan for eksempel gjøre sin ektefelle til enearving. Hun kan ta inn ektefellens barn som arvinger. Eller hun kan bestemme at du skal arve for eksempel det hun arvet etter sine foreldre. 

Det er altså langt fra sikkert at de tingene og eiendommene din søster har arvet «kommer tilbake til deres slekt».