Velger tilhørerbenken

Seniorer er grovt underrepresentert i politikken. Hva er årsaken?

Den raskest voksende delen av befolkningen er over 55 år. Samtidig er dette den gruppen som får minst plass i politikken.

– Innen eldrepolitikk og når det gjelder de eldres situasjon, er det vi som vet best. Hvis vi ikke er godt nok representert, kan noen avgjørelser gå i en retning vi ikke ønsker, sier Fylkessekretær i Pensjonistforbundet i Hordaland, Per Engebreth Stiegler.
Han tror vi har mye å lære av de yngre når det gjelder å markedsføre seg selv, blant annet på sosiale medier som Facebook og Twitter. – Det handler om et generasjonsskifte, mener Stiegler.
Han opplever at seniorer i politikken møter lite motstand, men til tider manglende forståelse. – Du må være villig til å stå opp og argumentere for din sak.

I novemberutgaven av VI OVER 60 setter vi fokus på seniorers underrepresentasjon i kommunestyrene – og hvilke konsekvenser det kan ha.

Abonner på VI OVER 60
Følg VI OVER 60 på Facebook