REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

senior,man,,home,and,chess,for,games,,competition,and,focus

Trening for hjernen mot demens

HOS LEGEN: Fokus på hjernehelse har fått stor oppmerksomhet i mediene det siste tiåret. Hver sjette nordmann rammes av alzheimer-demens.

Tekst: Lege Rolf Luneng Foto: NTB

Som institusjonslege møter jeg daglig mennesker som har dårlig hjernehelse på grunn av demens. Og demenstilstander viser en langt større økning i befolkningen enn noen annen sykdom. De neste tiårene venter man minst en dobling av tallene i Norge. Og tallene er enda høyere på verdensbasis. 

Hjerneforskning har i stor grad klart å kartlegge hva som holder nervecellene i gang, og hva som kan skade og ødelegge cellenes funksjon og eksistens. Så langt har man dokumentert at demensutvikling i stor grad skyldes livsstilsfaktorer som samlet utgjør en økt risiko for demens. Og teoretisk har man beregnet at ved å redusere eller fjerne slike livsstilsfaktorer, kan 40 prosent av demenstilfellene unngås. Det vil være en stor helsegevinst. 

Bevegelse, relasjoner og lidenskap

Forskning viser at hjernehelse kan opprettholdes mye lenger enn man tidligere hadde kunnskap om. Man har altså ikke bare kartlagt risikofaktorer for demensutvikling, men dokumentert hvilke livsstilsfaktorer som kan fremme og vedlikeholde god hjernehelse opp i høy alder. Alle disse livsstilsvanene/hverdagsvanene kan samles i begrepet «trening for hjernen». Eller som norsk forskning fra NTNU beskriver det: «bevegelse, relasjoner, lidenskap». 

Trening for hjernen framstår nå som det beste svaret på god hjernehelse. Det gjelder fysisk, mental, emosjonell og sosial trening. Har du fokus på disse fire faktorene, kan du i stor grad fremme og opprettholde god hjernehelse lengst mulig. 

Tips til gode hverdagsvaner: 

– Gå, løp eller sykle så ofte du kan. Start i det små, og øk gradvis på. Etter hvert oftere, lengre og fortere, så lenge du trives med det og opplever positiv mestring. Lag deg en ukes- eller månedsplan for fysisk aktivitet du liker. 

– Finn emosjonell og psykisk glede i ulike aktiviteter eller hobbyer du trives med. Emosjonell trivsel og stabilitet påvirker hjernehelsen. Det som gjør deg glad, gjør hjernen bra. 

– Mental trening kan være avgjørende for hvor lenge du holder deg kvikk i hjernen. Utfordre deg selv med lesing og skriving, løse kryssord eller sudoku, spille utfordrende spill som sjakk, eller lær deg et nytt språk. La «hjernemusklene» jobbe – de jobber for kognitiv styrke og utholdenhet. 

– Sosial trening synes å være en av de viktigste faktorene for god hjernehelse. Søk kontakt med andre mennesker som skaper godt og harmonisk fellesskap. Jo mer du vedlikeholder et sunt fellesskap med andre og deltar i ulike sosiale sammenhenger, desto mer vil hjernen din bli aktivert og vitalisert. Den innsatsen vil være balsam for sjelen – og for hjernen.