Testosterontilskudd gir god effekt

For lite testosteron kan gjøre livet tungt for menn i voksen alder. Men vil de gjøre noe med det finnes det effektiv behandling.

For lite testosteron kan gjøre livet tungt for menn i voksen alder. Men vil de gjøre noe med det, finnes det effektiv behandling.

Tekst: Geir Hølleland, foto: Thinkstock

Menn som har lite testosteron blir gjerne tiltaksløse, deprimerte, søvnløse og mister muskelmasse. Fettmengden øker, og kjønnsdrift og potens svekkes. Disse mennene oppsøker sjelden lege. De oppfatter ofte problemene som en naturlig del av aldringsprosessen, eller de har ikke tiltak nok til å be om hjelp. Det kan gå år og ofte tiår fra symptomene starter til diagnosen blir stilt.

Kun 10 prosent får behandling. Det er trist og tragisk. Behandlingen er naturlig og effektiv. Tilskudd med testosteron har god effekt på fysiske, psykiske, kognitive og seksuelle funksjoner.

Testosteron og aldring
Mannen har ingen overgangsalder i kvinnelig forstand. Testosteronnivået begynner å avta i 30-40-årsalderen og fortsetter å falle langsomt res­ten av livet. I en stor undersøkelse fant forskerne at nivået av testosteron i blodet sank med omkring 30 prosent fra 30- til 80-årsalderen. Hos kvinner synker det kvinnelige kjønnshormonet østradiol med hele 75 prosent i løpet av noen få år.

Mangler du testosteron?
Spørreskjemaet ADAM kan fange opp menn med testosteronmangel. Du bør få målt ditt testosteron dersom du svarer ja på spørsmål 1 eller 7 eller på minst 3 av de andre spørsmålene.

1. Er seksualdriften din svekket?
2. Er du blitt «energifattig»?
3. Er du blitt mye svakere og/eller mindre utholdende?
4. Har du tapt kroppshøyde?
5. Har du mindre glede av livet?
6. Er du trist og/eller sur?
7. Er ereksjonene dine svakere?
8. Har du merket en redusert evne til å delta i idrett?
9. Sovner du etter middag?
10. Er arbeidsevnen din nylig blitt svekket?

Forskning har vist at over 80 prosent av de som har testosteronmangel, fanges opp av dette spørreskjemaet. Likevel trenger du ikke å ha testo­steronmangel selv om du må svare ja på mange av spørsmålene. Spørre­skjemaet skal bare hjelpe til med å fange opp de som bør la seg teste.

Produksjonen av testosteron og sædceller i testik­lene er styrt fra hjernen via hypofysen. I hjernen blir mengden av testosteron i blodet målt kontinuerlig. Dersom testiklene blir skadet og produksjonen av testosteron går ned, vil hypofysen sende ut et hormon som pisker testiklene til å øke produksjonen av testosteron, om det er mulig.

annonse nettside

Humør og livskvalitet
Hetetokter og humørsvingninger er forbundet med raskt fall i kjønnshormonene. Mannens naturlige, langsomme testosterontap gir sjelden slike plager, men raskt fall i testosteronnivået kan gi symptomer som ligner det kvinnene opplever.

Menn som har hatt svært lavt testosteronnivå over lang tid, kan bli fysisk og psykisk nokså svekket. Testiklene krymper og blodprosenten går ned. De blir beinskjøre og kan miste den naturlige, mannlige kroppsbehåringen. Livskvaliteten hos disse mennene er ofte dårlig.

Styrke og muskler
Muskelmassen reduseres i gjennomsnitt med 35-40 prosent fra 20- til 80-årsalderen. Omkring 25 prosent av menn over 70 år har svært lav muskel­masse. I en undersøkelse fant forskerne ut at 28 prosent av menn over 74 år ikke klarte å løfte vekter over 4,5 kg.


Dette tapet av styrke og utholdenhet har stor betydning. Det kan medføre at en mann ikke klarer å reise seg fra en stol eller gå opp en trapp. Det bidrar også til dårligere balanse, fall og beinbrudd.

Menn med sykelig lave testosteronnivåer, har gjerne svært liten muskelmasse. Under behandling med testosteron kan han få en markant styrkning av muskulaturen og reduksjon av fettmassen. Trening vil selvsagt forsterke effekten av testosteron på muskulaturen.

Impotens og beinskjørhet
Impotens har mange årsaker, og de fleste menn som sliter med impotens har ikke testosteron­mangel. Det er vist at menn som har for lite testo­steron, får en bedret seksualfunksjon etter en tids behandling med testosteron, men testosteron har ofte bedre effekt på lysten enn på evnen. Normalisering av testosteronnivået gir gjerne også bedring av humør og generelt velvære. Dette har også en positiv innvirkning på seksuallivet.

Mot impotens har vi i dag flere effektive medisiner. Disse medikamentene har ingen innvirkning på testosteronnivået. Mange med testosteronmangel trenger både tilskudd med testosteron og medisin mot impotens.

Det er en klar sammenheng mellom beinskjørhet og testosteronmangel hos menn. Ved samme alder vil menn med de laveste testosteron­nivåene gjennomsnittlig ha den laveste beintettheten. Behandling med testosteron vil medføre økning i beintettheten. Desto lavere testosteron i utgangspunktet, desto større økning i beinmassen under behandling.

Årsaker
Skadelig påvirkning på testiklene vil nesten alltid gå mer ut over produksjonen av sædceller enn av testosteron. En rekke tilstander kan likevel svekke og drepe cellene som produserer testo­steron. Eksempel på dette er infeksjoner som for eksempel kusma, skader, cellegift, radioaktiv stråling, mangeårig stort alkoholforbruk og sviktende blodtilførsel til testiklene. Ved en rekke medfødte tilstander er også testikkelsvikt en sentral del av sykdomsbildet.

Sykdommer, operasjoner, skader og stråling mot visse områder i hjernen kan også medføre testikkel­svikt. Prostatakreft med spredning ble tidligere behandlet ved å fjerne testiklene. I dag brukes i stedet medisiner som medfører testikkelsvikt. Menn som får slik behandling skal selvsagt ikke ha tilskudd av testosteron.

Aldringstegn
At testosteronnivået faller med alderen, skyldes en sviktende innsats både fra hjernen, hypofysen og testiklene. Det ser ut til at hele systemet med årene svekkes. Resultatet blir avtagende testo­steron­nivå etter som årene går. I testiklene synes nedsatt blodtilførsel å være en viktig årsak til alders­betinget tap av testosteronproduserende celler. Kroniske sykdommer kan bidra til å svekke hele eller deler av dette kompliserte systemet.

En del av de typiske mannlige aldringstegnene ligner mye på symptomene på mangel på testosteron. Hvilke symptomer vi får, avhenger av hvor lavt testosteronet er.

Viten og skjønn
Det er en glidende overgang mellom normale testosteronnivåer og sykelig lave nivåer. Et helt grunnleggende spørsmål er om det gradvise testosteronfallet fra 30-årsalderen er gunstig eller ugunstig for kroppen. Vi må huske at testosteron har effekt på en rekke celler og organer i kroppen. Sannsynligvis er det slik at hormonfallet med alderen er gunstig for noen prosesser og uheldig for andre.

Ingen vet i dag ved hvilket hormonnivå summen av de positive og negative effektene går i pluss. Testosteronnivået som maksimerer sann­synligheten for en god helse er ukjent og sann­syn­lig­vis individuelt forskjellig.

I påvente av gode undersøkelser må vi bruke den viten som finnes og koble den sammen med godt skjønn. Behandling med testosteron bør forbeholdes menn med klare symptomer og som samtidig har et lavt testosteronnivå. Tolkningen av prøvene som skal påvise mangel, kan av og til være vanskelig. I noen tilfeller kan det være riktig å forsøke behandling i seks til tolv måneder for deretter å evaluere effekten.

Medisiner
Det finnes flere gode medisiner for behandling av testosteronmangel. Det er stort sett enighet i fagmiljøene om at testosterongel i de fleste tilfellene bør forsøkes først. Gelen påføres om morgenen og må tørke inn i huden før påkledning. Behandling med gel etterligner til en viss grad den naturlige svingningen i testosteron i løpet av døgnet.

Et alternativ til gel er testosteronsprøyte. Sprøyten settes dypt i setemuskulaturen hver tiende til fjortende uke. Denne behandlingen har to mindre ulemper: For det første får mannen et unaturlig jevnt testosteronnivå gjennom døgnet. I tillegg vil mengden testosteron i blodet gjerne være for høy i en del av behandlingsintervallet og for lav i tiden før neste injeksjon. Den store fordelen med sprøyten er at legen passer på at du får medisinen.

Det siste alternativet er Andriol-kapsler. Ulempene med kapsler er at opptaket av testosteron fra tarmen ofte er dårlig, og en del får forandringer i leveren under slik behandling. Det er likevel et reelt behandlingsalternativ.

Ulik effekt

Noen merker effekt av testosteron raskt, men for de fleste kommer de positive virkningene sigende etter flere måneders behandling. Etter tre måneder kan du merke en sterkere kjønnsdrift og potens, mere velvære og energi. Etter seks måneder er mange blitt fysisk sterkere, og tankeprosessene går raskere.

Kan testosteron bremse aldringsprosessen? Spørs­målet er umulig å besvare. Problemstillingen bør heller være hvor lavt testosteronnivået må være før behandling har netto positiv effekt. Flere aldringsfenomener kan bremses mye bedre gjennom endret livsstil enn gjennom tilskudd med testosteron.

Kan testosteron være farlig? Det er først og fremst et spørsmål om dose. Ved doping brukes ofte store doser med testosteronlignende stoff (anabole steroider). Slik bruk kan gi farlige og plagsomme bivirkninger. Ved forsiktig behandling med relativt små doser er farene svært små. Det er likevel grunn til å tro at tilskudd med testosteron vil være uheldig for menn som er redd for forverring av kreft i prostata. Forstyrret søvn på grunn av søvnapné kan bli verre under behandling med testosteron. Hos noen kan testosteron forårsake farlig høy blodprosent og uheldige forstyrrelser i fettstoffene i blodet, men dette kan legen lett fange opp med blodprøver.

Oppfølgning
Regelmessig oppfølgning hos lege er viktig for å sikre oss mot uønskede effekter av testosteron. Den rette dosen må finnes og virkninger og bivirkninger av behandlingen må oppdages.

For det første må mannens helse før behandling kartlegges. Det bør ikke være stor mulighet for kreft i prostata. Nivået på hemoglobin (blodprosenten) og fettstoffer i blodet må måles og mistanke om søvnforstyrrelser utredes. For det andre skal legen ha en plan for langsiktig oppfølgning. To-tre ganger i året bør mannen sjekkes for effekt og bivirkninger. Det er ikke sikkert behandlingen skal avbrytes selv om det oppstår problemer knyttet til den.