REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

Dette er en av de fremste dødsårsakene i Norge

Fallskader er rangert som den sjette viktigste bidragsfaktoren til helsetap i Norge, blant annet større enn helsetapet forbundet med hjerte- og karsykdommer, ifølge Folkehelseinstituttet. Men enkle grep i hjemmet kan redusere risikoen.

Av Linn Merete Rognø Foto: NTB

Nå har det nettopp vært vinter og høysesong for fallulykker, og én gruppe mennesker er særlig utsatt.

Løse tepper og dårlig belysning

Det er som regel de eldre som rammes av fallulykker, ofte med bruddskader som utfall.

Utendørs skyldes mange fallulykker glatt føre og manglende strøing på fortau.

Innendørs kan løse ledninger, løse teppekanter og trapper øke risikoen for fallulykker.

Nederst i saken finner du noen gode tips.

Inger Johansson, professor ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik ved NTNU, har gjort studier på fall. 

Hun forteller at typiske fallfeller også kan være glatte gulv, dårlig belysning, ustabile møbler ved tilfeller når en person reiser eller setter seg på en stol eller seng, og ustødige sko.

740x350 vo60mars tilbud1

-Fallulykker kan i tillegg være relatert til personens fysiske helse som tapt muskelmasse, dårlig syn, redusert koordinasjon, ustabil diabetes, osteoporose,  hjerte-og karsykdom og kroniske sykdommer med nedsatt bevegelsesfunksjon, forklarer Johansson til Viover60.no.

Risikoen for fall kan også bero på personens psykiske helse.

-Personer med demens har større risiko for fallskader og samtidig redusert prognose for å hente seg inn igjen, forteller professoren videre.

Et økende problem

Bente Gunnarshaug, rådgiver i Stavanger, har gjort en undersøkelse på fall blant pasienter i hjemmet og i sykehjem. Ifølge Gunnarshaug er fall et stort og økende problem for eldre kvinner og menn i den vestlige verden.

I studien kommer det frem at omlag en tredjedel av alle pasienter på sykehjem, sykehus og i hjemmehjelp-tjenesten opplever fall i løpet av ett år. For minst seks av dem resulterer fallet i alvorlig skade.

Gunnarshaug hevder at fall fører til frykt for nye fall, som reduserer aktivitetsnivået blant eldre.

Sjansen for at en eldre person vil overleve etter en fallskade beror på vedkommendes fysiske og psykiske tilstand, mener Johansson.

-I tillegg kommer det an på om personen får tilstrekkelig behandling i etterkant, god rehabilitering og smertelindring, sier hun.

Forebygging

Forskning viser at helsepersonell fortsatt ikke er sikre på hvordan fall skal forebygges. Dette til tross for at to av tre fall ved sykehus kan forebygges.

Johansson mener at risikoen for fall kan forebygges ved å vurdere ulike risikofaktorer utendørs og innendørs, fokusere på tiltak for personers fysiske funksjon som trening av balanse og muskelsvakhet.

annonse fordeler01122

-Ulike treningsprogram som dans, gymnastikk i ulike former, tilstrekkelig næringstilførsel og eventuelt utredning for osteoporose og dårlig syn, kan også være forebyggende, avslutter professoren.

Sikkerhet i hjemmet

For å unngå fallulykker i hjemmet:

  • – Sørg for å feste alle løse ledninger langs vegger og under møbler som tv og radio.
  • – Bruk antiskli-matter i trapper.
  • – Er gulvet glatt kan tøfler eller innesko med gummisåle være en løsning.
  • – Legg antiskli-matter under tepper.
  • – Invester i møbler som står støtt på gulvet. Få flere tips om dette her.
  • – Sett opp sikkerhetsgelender på sengekanten slik at du kan holde deg fast når du reiser deg opp eller legger deg.
  • – Sørg for god belysning i huset. Les mer her.

 

nyhetsbrev egenannonse grønn