Når besteforeldrene skiller seg blir det ofte mindre tid til barnebarna

Dagens besteforeldre har ofte mindre tid til familien. Dette gjelder særlig når besteforeldrene har gått, eller går igjennom en skilsmisse. For når mormor og morfar eller farmor og farfar skiller lag, kan det få flere negative konsekvenser for barnebarna.

Av Linn Merete Rognø Foto: NTB

 

– Dagens besteforeldre er mer opptatt av egne liv, mener familieterapeut.

– Dagens besteforeldre har mindre tid til familie, de har ofte full jobb og de er opptatt av å leve livet og gjøre sine aktiviteter. Besteforeldrene kan bli så opptatte at de prioriterer barnebarna mindre, sier Anne Kristin Schønning, familieterapeut hos Samtalepartner Bergen.

FAMILIETERAPEUT: Anne Kristin Schønning, familieterapeut hos Samtalepartner Bergen. Foto: Privat.

Dette gjelder særlig når besteforeldrene har gått, eller går igjennom en skilsmisse. For når mormor og morfar eller farmor og farfar skiller lag, kan det få flere negative konsekvenser for barnebarna.

– Barnebarna mindre verdifull

I en amerikansk undersøkelse gjennomført av forskere ved The Pennsylvania State University i USA, kom det frem at skilte besteforeldre i mindre grad enn andre oppfattet barnebarn som en verdifull del av deres liv.

Studien viste at skilte besteforeldre hadde mindre kontakt med barnebarna, og deltok i færre aktiviteter sammen med dem enn ikke-skilte. Skilte besteforeldre følte seg også mindre knyttet til barnebarna, var mindre tilbøyelige til å ha en kamerat-rolle, og hadde også flere konflikter i sitt forhold til dem, ifølge undersøkelsen.

740x350 vo60mars tilbud2

Schønning mener at skilte besteforeldre som får nye partnere naturligvis også blir involverte i sin nye partners familie, noe som fører til at de må fordele tiden sin enda mer.

Hun mener samtidig at besteforeldre skal ha all rett til å føle seg fri til å leve sine egne liv på den måten som kjennes riktig for dem, men legger til:

– Likevel har de muligheten til å være et veldig positivt bidrag i barnebarnas liv. Dette både bør, og kan de fortsette med i sin endrede livssituasjon, mener Schønning.

Skaper forvirring og usikkerhet

Kari Holter, klinisk sosionom og familieterapeut, tror at dersom besteforeldrene skiller seg mens barnebarna er større, vil det hovedsakelig gi negative konsekvenser for barnebarna.

FAMILIETERAPEUT: Kari Holter, klinisk sosionom og familieterapeut. Foto: Privat.

– Det kan skape forvirring og usikkerhet, og rokke ved stabiliteten i familien. I neste omgang kan barna tenke at det også vil kunne skje med deres foreldre, sier Holter.

En norsk studie gjennomført av forskerne Gunhild O. Hagestad og Katharina Herlofson, har også vist at skilsmisse i besteforeldregenerasjonen har mer negative konsekvenser for støtte, læring og gjensidighet i barns relasjon til besteforeldre enn brudd mellom foreldrene.

Samtidig understreker Holter at en eventuell endring i relasjonen mellom besteforeldre og barnebarn kommer an på hvordan skilsmissen har vært.

– Dersom bruddet skjedde før barnebarna ble født, vet de ikke om noe annet. Da er det kvaliteten på tilknytningen mellom deres foreldre og besteforeldrene som kan påvirke om det gir negative konsekvenser, sier Holter.

Mindre kontakt med morfar

Noe annet som spiller inn er hvilken tilknytning barnas foreldre og besteforeldre har, om bruddet har vært preget av sterke konflikter mellom de skilte besteforeldrene og hvordan foreldrene takler bruddet mellom sine foreldre.

– Dette kan kompliseres ved at nye kjæresterelasjoner kommer inn eller om en av besteforeldrene allerede har møtt en annen før det ble et brudd.

Den amerikanske undersøkelsen konkluderer med at det å ha et godt forhold til foreldrene er nøkkelen til en god besteforeldre-barnebarn relasjon, noe Holter også tror er grunnlaget for å få til en god tilknytning til barnebarna.

-Her tror jeg også det er forskjell på bestefedre og bestemødre, sier Holter.

Hun viser til den norske undersøkelsen hvor det kommer frem at spesielt morfars bånd til barnebarna er svekket når han ikke lenger er gift med mormor.

annonse fordeler01122

Ikke bare negativt

På den positive side: Dersom kontakten med begge de skilte besteforeldrene, og relasjonen til foreldrene er god, vil det kunne være en ressurs for både foreldrene og barna, forklarer Holter.

– Det gjelder også dersom besteforeldrene har nye samlivspartnere, dersom de får mulighet og ønsker rollen som ste-besteforeldre, sier hun.

Godt forhold til barnebarna

Holter og Schønning tipser: Dette kan besteforeldre gjøre for å opprettholde forholdet til barnebarna.

  • – Snakk med barnebarna om bruddet og gi de en forklaring på hvorfor dere ble skilt. Forsikre og trygge barnebarna på de fortsatt vil ha en viktig plass i deres liv og at de er glad i de.
  • – Besteforeldrene må ta hovedansvaret i relasjonen mellom de og barnebarn. Ta barnebarna med på samme måte som før. Inviter og besøk dem.
  • – Besteforeldrene må gjøre seg interessante for barnebarna. Kanskje de kan møte barnebarna på deres egne arenaer; delta I deres fritidsaktiviteter, kjøre og hente de fra trening. Det viktigste blir å møte de der de er og få gode øyeblikk og opplevelser sammen.
  • – Legg egne følelser til side og ikke lag problemer ut av å måtte treffe hverandre i bursdagsselskaper, avslutninger, fremvisninger, konfirmasjoner.
  • – Unngå å snakke negativt om den andre besteforelderen. Unngå å snakke negativt til foreldrene om den fraskilte eksen.
  • – Tilstrebe å ha et så godt forhold som mulig til foreldrene.

nyhetsbrev egenannonse grønn