tb5e8428 preview scale 100 ppi 300 quality 100

Psykopaten manipulerer barn og barnebarn

Besteforeldre kan være hyggelig og sjarmerende – så lenge de får det som de vil. De færreste som har psykopatiske trekk ser det selv, og de er ikke åpne for å ta imot hjelp. Med årene kan personlighetstrekkene til og med bli mer fremtredende enn før.

Tekst: Linn Merete Rognø Foto: NTB

– De færreste psykopater endrer seg med alderen, sier psykolog og advokat Grethe Nordhelle som for noen år siden skrev boken «Manipulasjon – forståelse og håndtering».

– I de fleste tilfeller bærer de personlighetsforstyrrelsen med seg i graven. Generelt sett kan vi si at psykopatiske trekk forverres ettersom man blir eldre, psykopater blir enda mer urimelige enn de har vært, forteller Nordhelle.

– Derfor er det spesielt viktig at de som har vokst opp med psykopatiske foreldre skjermer barnebarna mot dem.

«Vanlige» mennesker

Ordet psykopat kan få de fleste av oss til å tenke på personer som vi karakteriserer som gale. Fagfolk er for eksempel enige om at Hitler var psykopat.

Men bare de færreste personer med psykopatiske trekk utvikler seg til mordere. Forskning viser at rundt 1 prosent av befolkningen tilfredsstiller kriteriene for å kalles psykopat, noen flere menn enn kvinner. Tidligere favnet psykopatbegrepet bredere. Det er nå vanlig å skille mellom atferdsforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser, som psykopati faller inne under.

Personlighetstrekk som narsissisme, mangel på anger og medfølelse, samt impulsstyrt atferd er fremtredende hos en psykopat – og dette er trekk som holder seg relativt stabile gjennom livet.

Psykopaten er ofte svært sjarmerende, skriver Robert D. Hare i boken «Uten samvittighet». Men det betyr ikke at de ikke gjør skade. Det er de «vanlige» psykopatene som utgjør den største trusselen mot folk flest, ifølge Hare. 

Kontroll over andre

Også Grethe Nordhelle forteller om de hyggelige, «vanlige» menneskene blant oss som har psykopatiske trekk, men som det ikke er enkelt å legge merke til om man ikke har en nær relasjon til dem.

Hun forklarer at psykopater er opptatt av å ha regi over andre, de vil ha kontroll. Når vi vil noe annet enn det psykopaten vil, kommer en annen person frem fra personligheten deres, en person som er rigid og fastlåst, en psykopat som skal ha det på sin måte.

– Psykopater trives i maktposisjoner og i lederposisjoner, de liker å ha innflytelse over andre. De klatrer ofte i hierarkier for så å trakassere andre. Det gir næring til deres selvbilde når de får makt over andre, sier hun.

grandfather hugging grandson

Faresignalene

– Sjarmerende på en glatt og overflatisk måte.
– Vil dominere og kontrollere sine omgivelser.
– Overdrevne og som regel urealistiske forestillinger om seg selv og fremtiden.
– Ufølsom, ingen empati med andre.
– Baksnakker andre, skaper splid og er gjerne lystløgner.
– Har stort behov for å oppfylle egne behov uten å bry seg om konsekvensene.
– Lever på andres penger (parasittisk livsstil)
– Impulsiv og kan ha lav aggresjonsterskel.
– Dårlig atferdskontroll, tar ikke ansvar for egne handlinger.
– Mangler ansvarsfølelse og respekt for normer eller forpliktelser.
Kilde: psykopaten.info, uio.no

Utnytter dine svakheter

I utgangspunktet er alle psykopater farlige for andre, eller veldig belastende for andre, mener Nordhelle. Men hvis du har psykopaten på avstand trenger ikke vedkommende være farlig for deg. Det er når psykopaten vil ha noe fra deg at det kan bli problematisk.

Du bør komme deg bort fra psykopaten, hvis du kan. Men det kan være vanskelig når psykopaten er i nær familie, for eksempel en av foreldrene eller besteforeldrene.

– Har du en eldre far eller mor, bestefar eller bestemor med psykopatiske trekk, må du takle dette på flere måter. Først og fremst må du ikke gi din foreldre eller besteforeldre informasjon om dine svake sider, for det bruker psykopater som maktmiddel mot andre. Psykopaten vil gjerne ha mye informasjon om andre, det gjør motparten svak og gir psykopaten mer kontroll over dem. Foreldre bør skjerme barnebarna fra psykopatiske besteforeldre, advarer Nordhelle.

Ifølge psykologen kan de som har hatt psykopater blant foreldrene sitte fast i et mønster hvor de blir manipulert av at psykopaten spiller på offerrollen og gir en skyldfølelse.

Spiller på samvittighet

Dette kan bli verre jo eldre psykopaten blir.

– Jo eldre du blir, desto mer avhengig blir du av andre, dette gjelder alle. Når det skjer en psykopat spiller vedkommende på andre faktorer overfor pårørende, sier Nordhelle.

annonse fordeler01122

Hvis en eldre psykopatisk mor eller far ikke er fornøyd og blir sittende mye alene og syk, så kommer de negative sidene enda sterkere frem.

– De spiller på at pårørende aldri besøker dem, at det er trist å være her, at de har det vondt, ikke orker, har dårlig råd. Psykopaten spiller på det som ikke er positivt for å få barn og barnebarn til å være hos seg. Psykopaten har manipulerende trekk og bruker samvittigheten til andre, sier psykologen.

Nordhelle råder pårørende til å sette foten ned, men ikke å gjøre det på en provoserende måte, heller på en diplomatisk måte. Men blir du som pårørende for sjenerøs, utnytter psykopaten deg.

Unntak

Ifølge Nordhelle vet man ikke sikkert om psykopati er medfødt eller ikke. Men felles for mange psykopater er at de ikke ble godt ivaretatt som barn.

– Ofte er det en kombinasjon av arv og miljø som gjør at noen utvikler personlighetsforstyrrelser, men det kan også være bare miljøet som gjør det. Dermed er noen mer disponible enn andre, sier hun.

Selv om de fleste psykopater aldri vil endre seg, finnes det unntak, ifølge Nordhelle.

Det kommer an på hvordan man har det, hva man har rundt seg, hvordan man bor, hvor nære relasjoner man har, hvor fornøyd man er.

– Noen mennesker mildner sine psykopatiske trekk den siste tiden de lever, når de begynner å innse at de skal gå herfra, når livet passerer i revy. Så begynner de å kjenne etter hva som er viktig og mindre viktig. Psykopatene mangler ofte selvinnsikt, men alle mennesker kan komme til en siste fase hvor man reflekterer over livet på en annen måte, mener Nordhelle.

– Sånn sett er ikke psykopaten noe unntak, avslutter hun.

nyhetsbrev egenannonse grønn