REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

dissatisfied,old,man,crossing,hands,,rejecting,bad,service,,stop,sign

Pålegg om vaksine eller testing?

Han er skeptisk til å ta vaksiner, og siden han er sykepleier blir han derfor pålagt å teste seg to ganger i uken mot covid. Det ønsker han ikke, noe som har ført til varsel om mulig oppsigelse. Har arbeidsgiver rett til det? VI OVER 60-advokaten svarer.

Tekst: Advokat Erik Råd Herlofsen Foto: NTB

SPØRSMÅL: Jeg er sykepleier og skeptisk til å ta enkelte vaksiner grunnet frykt for bivirkninger. Dette gjelder for eksempel covid-vaksinen. Min arbeidsgiver respekterer mitt standpunkt, men pålegger meg å bruke munnbind på jobb og teste meg to ganger i uker for å sjekke at jeg ikke har covid. Jeg ønsker imidlertid av personlige grunner ikke å teste meg. Arbeidsgiver har nå varslet at manglende testing vil kunne medføre oppsigelse. Har de rett til det?

SVAR: Etter min oppfatning kan ikke arbeidsgiver pålegge deg å ta vaksine, men kan gi instruks om regelmessig testing. Jeg forutsetter at tiltaket har vært drøftet med de tillitsvalgte og er basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse. Testing to ganger i uken kan dessuten ikke anses for å være særlig integritetskrenkende eller inngripende. Avslutningsvis forutsetter jeg at arbeidsgiver før en eventuell oppsigelse, foretar en grundig saksbehandling og vurderer om det finnes annet passende arbeid for deg og at det foretas en bred interesseavveining av arbeidsgivers behov for oppsigelse vurdert opp mot den ulempen en oppsigelse vil påføre deg. Forutsatt forsvarlig saksbehandling kan brudd på instruksen være oppsigelsesgrunn.