Nordsjøløypa – noe å gå på

Gå utvalgte deler av den 50 mil lange Nordsjøløypa. Resten tar du med bil eller båt.

Ferdes du langs kysten av Norge med bil eller båt kan du kombinere med fine fotturer. Ta med turutstyr og gå utvalgte deler av den 50 mil lange Nordsjøløypa.

Tekst og foto: Trond J. Hansen
Første gang publisert i VI OVER 60 mai 2014

Med den spennende og varierte naturen vi har i Norge kan vi oppleve kyst­kultur, kulturminner og flotte fyr – ­eller forblåste svaberg, idylliske strender og øde lyngheier.

Sjøen var den naturlige ferdselsveien, derfor ligger også stiene spredt langs kysten, skilt av fjorder. Det ville landskapet gjør at det ikke er mulig å trekke en sti fra sør til nord. Nordsjøløypa er en fin blanding av kultur og natur, og leder deg like til Paradis.

Nordsjøløypa er et sett av vandringsruter i kulturlandskap langs kysten. Og ikke bare langs kysten av Norge. Nordsjøløypa er et prosjekt med fokus på gamle ferdselsveier langs Nordsjøen. Bak prosjektet ligger et ønske om å gi publikum mulighet til å oppleve gamle ferdselsveier og få del i de spennende kultur- og naturverdier som finnes her. Nordsjøløypa, eller North Sea Trail, er i ferd med å bli til en mer enn 5000 kilometer lang turstiløype rundt hele Nordsjøen. Den følger kysten fra Skottland, gjennom England, Nederland, Tyskland, Danmark, Vest-Sverige og Norge opp til Møre og Romsdal. Alt i alt er 26 regioner i syv land med i prosjektet.

Nordsjøløypa på Fedje tar deg blant annet til Fyrsundet, hvor det ikke er langt over til holmen hvor Hellisøy fyr står.

Møre og Romsdal Spredte løyper langs kystlinjen, noen inne i fjordene. Blant annet på Averøy ved Kvernes.Sogn og Fjordane Noen løyper knyttet til tusenårsstedet i Gulen. Flere ruter utenfor Florø, blant annet til Kvanhovden fyr. Fra Vågsberget kan du gå til Kannesteinen.

Hordaland Tett løypenett. Bekkjarvik er utgangspunkt for «Austvegen», totimerstur på fire-fem kilometer. «Vestvegen» på vestsiden av Selbjørn er en firetimerstur.

Rogaland I Dalane går løypa innom Jøssingfjorden og trehusbyene Sogndalstrand og Egersund. Du kan vandre langs strendene på Jæren. Sykkelstier på Karmøy, Finnøy og ved Egersund.

Vest-Agder Nær fyrstasjonene Lista, Ryvingen, Hatholmen og ved ærverdige Lindesnes.

Vestfold Fra Svelvik i nord til Larvik i sør.

Østfold Halden, Fredrikstad og Moss til Sverige, om du vil. Mange steder slynger stiene seg helt ute ved strandkanten og over svabergene.

Forholdsvis nytt er et tilsvarende løypenett med sykkelstier, North Sea Cycle Route. Foreløpig er ikke dette mye utbygget i Norge, men det finnes sykkelruter flere steder i Rogaland.

Godt merkede stier
I Norge finnes det idag nordsjøløyper langs kysten fra Møre til Vest-Agder, samt Vestfold og Østfold. Kommunene som er med i prosjektet legger opp løyper gjennom kystlandskapet, ofte i samarbeid med lokale turlag. Løypene er godt merket og tilrettelagt for turgåere. Skilt med en blå N markerer løypene, og det er lik merking i alle områder og land.

I tillegg til å lage og gjenoppfriske gamle gangstier søker prosjektet å forbedre tilgangen til kultur­minner. Mange kystkommuner markeds­fører løypene aktivt, og har laget gode kart og foldere med informasjon om kultur, flora og fauna.

Pingviner på tur ved Glesvær. Løypen går fra Telavåg langs det flotte Goltasundet.

North Sea Trail-prosjektet startet i 2003. I de fleste områder er stiene godt utbygd, andre steder er de fremdeles under utvikling. Hordaland er blant fylkene som har brukt Nordsjøløypa for alt den er verd. Kommunene Sund, Fjell og Øygarden er pilotkommuner for prosjektet «Perler i Nordsjøløypa». Løypene brukes til å formidle kunst, kultur og kystmiljø og det arrangeres guidede turer.

Fra Vågsberget utenfor Måløy kan du gå til den berømte Kannesteinen.

Fottur til fyret
Fedje i Nordhordland var blant de første som etab­lerte Nordsjøløype i Norge, og lenge var Fedje nordligste punkt på løypa.

Fedje er en av de vestligste kommunene i Norge og ligger med bredsiden til Nordsjøen. Hovedøyen er på drøyt syv kvadratkilometer, så det er begrenset hvor langt man kan gå. Ruten er på 12 kilometer og beregnet til å ta tre timer. Men du kan nøye deg med en tur til Fyrsundet. Høyeste punkt på løypa er 42 meter over havet, så fryktelig anstrengende er det ikke.

Det er satt opp informasjonstavler om kultur­historie og om fugle- og dyreliv, slik det er ved alle nordsjøløyper. Selv om turen ikke er så lang er det mye å oppleve, ikke minst en storslått utsikt mot havet og det mangfoldige øyriket i Sogn. Ved Vinappen hadde tyskerne kanonstillinger og utsiktspost under annen verdenskrig. I havområdet utenfor havarerte oljeplattformen Deep Sea Driller i 1976. Ved Fyrsundet ser man over til holmen som Hellisøy fyr står på. Gjennom sommeren er det fyrsafari til det majestetiske støpejernsfyret. Det er også mulig å overnatte på fyret som av engelsk presse er kåret til et av de 15 fredeligste stedene i verden.

Langs hele kysten
Fedje er et eksempel på en typisk Nordsjøløype, men det finnes utallige andre ruter langs kysten. I fremtiden kan du kanskje vandre på kyststier fra Grense Jakobselv i Finnmark til Iddefjorden i Østfold. Og for den saks skyld fortsette i våre naboland. Langs vestkysten av Sverige er det et sammenhengende løypenett og i sør er det tett med løyper i området mellom Malmø og Ystad. I Danmark er det løyper fra grensen til Tyskland på vestsiden og like til Ebeltoft. Ikke minst er det mange løyper rundt Skagen. Det er dessuten tett med løper på vestsiden av Sjælland.

Kanskje er det en idé å «samle» på biter av Nordsjøløypa til du til slutt har vært hele veien rundt…?