REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

a,portrait,of,smiling,senior,couples,standing,at,the,fence

Kan mindretallet i familien stanse hyttesalget?

De åtte slektningene vil selge en hytte de eier sammen, men to nekter å skrive under fordi de mener at taksten er for lav. Kan flertallet bare overkjøre og bestemme? Eller er salget blokkert? VI OVER 60-advokaten svarer.

Tekst: Advokat Kjell Morten Méd Foto: NTB

SPØRSMÅL: Vi er åtte slektninger som eier en hytte sammen. Alle ønsker egentlig å selge, men to nekter å skrive under på de nødvendige papirene, fordi de synes taksten vi har fått er for lav. Vi andre mener at de har urealistiske forventninger. Kan flertallet overkjøre mindretallet på noen måte? Eller er salget blokkert inntil videre av disse to?

Svar: Hvis dere ikke har en sameieavtale som bestemmer noe annet, gjelder «Lov om sameige» fra 1965. Loven regulerer blant annet adgangen til å kreve oppløsning og salg. Loven legger ikke opp til at det er flertallet som bestemmer. (Det hadde ikke fungert hvis det er to eiere). Det er nok hvis en sameier vil oppløse/selge. Den som vil selge trenger ikke å oppgi noen begrunnelse for sitt ønske om salg og oppløsning. Det skal ikke foretas noen avveining av interesser, eller noen rimelighetsvurdering. Hver enkelt sameier har krav på å få sameiet oppløst og eiendommen solgt. 

MEN – i praksis kan de to som mener taksten er for lav, nekte å undertegne på kontrakt og skjøte, og da blir det ikke noe av salget. De kan altså i første omgang forhindre at eiendommen blir solgt, men de kan ikke stanse salget i all evighet. Hvis dere ikke kommer til en frivillig løsning, må de av dere som vil selge ta kontakt med tingretten der eiendommen ligger, og sette i gang et oppløsningssalg etter reglene i sameie-lovens paragraf 15. Dette er en omstendelig, tidkrevende og kostbar prosess, men er altså eneste vei å gå hvis man ikke klarer å «lirke det til» internt mellom sameierne.

Som regel er ingen av partene tjent med at oppløsning og salg må gå den kostbare og tunge veien via domstolene. Resultatet av et slikt tvangssalg er ofte at alt tar tid og den enkelte sameieren til slutt sitter igjen med mindre penger på konto enn hvis salget hadde skjedd frivillig i samarbeid med en megler engasjert direkte av sameierne i fellesskap.