REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

elegant,sad,elderly,man,standing,on,the,rain,with,umbrella

– Kan min far arve sin brors gjeld?

Innsenderen er bekymret for at hans gamle far kan arve gjeld fra sin barnløse bror som døde nylig. Kan man arve en annens gjeld? VI OVER 60-advokaten svarer.

Tekst: Advokat Kjell Morten Méd Foto NTB

SPØRSMÅL: Min far hadde bare en bror – onkel Tore. Han var barnløs og ugift hele livet. Onkel Tore og jeg var gode venner. Han var alltid snill med meg – og vi var mye sammen på jakt og fiske. Onkel døde nylig. Vi har ikke funnet noe testament. Jeg regner med at min far er hans enearving? Far er ikke dement – men gammel og min søster og jeg må hjelpe ham med arveoppgjøret etter onkel Tore. 

Onkel Tore var ansatt i kommunen. Jeg tror han var ryddig og forsiktig med penger – men vi vet egentlig ikke noe om hans økonomi. Jeg er redd for at hvis han har stor gjeld, kan min far bli ansvarlig for gjelden som arving. Stemmer det at far kan arve hans gjeld?

SVAR: Ja – det stemmer. Dere må ikke overta boet til privat skifte før dere er helt sikre på at Tores verdier er større enn summen av hans gjeld og forpliktelser! For å få oversikt over avdødes økonomi kan du kontakte tingretten der han bodde da han døde. Tingretten kan gi din far fullmakt til å innhente opplysninger om siste års ligning, skatteoppgjør og opplysninger fra onkels bankforbindelser. Du bør også vurdere preklusivt proklama. Det vi si en offentlig kunngjøring, hvoretter en kreditor må melde sitt krav innen en bestemt dato. Oversittes fristen tapes kravet. 

Antakelig vil dere finne ut at alt er i orden og at din onkel på ingen måte er «konkurs». Når dere har oversikt over onkels økonomi – og har fått bekreftet at hans aktiva overstiger passiva – kan dere velge å skifte privat. Da sender dere inn til tingretten et skjema (undertegnet av din far) som heter «Erklæring om privat skifte av dødsbo – overtakelse av arv og gjeld». Retten utsteder skifteattest til din far. Han kan gi deg fullmakt til å gjennomføre skifteoppgjøret etter Tore. Skjemaene finner du på nettet (www.domstol.no/no/dodsfall-arv-og-skifte). Fullmaktsskjemaet har to sider. Hvis din onkel eide fast eiendom, må også side to fylles ut og din fars underskrift må bevitnes. 

Hvis dere ikke er helt trygge på økonomien bør dere be om offentlig skifte. Ved offentlig skifte er det avdødes kreditorer – og ikke arvingene – som bærer tapet hvis gjelden er større enn avdødes verdier. Man kan starte med offentlig skifte – og så overta boet til privat skifte når økonomien er klarlagt.