REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

happy,older,family,couple,clients,make,sale,purchase,deal,sign

Lei av digitale tjenester? Få advokat hjem til deg! 

Den digitale hverdagen har for lengst inntatt den ellers så konservative advokatbransjen med en rekke digitale tjenester. Men er fremtidens advokattjenester best på nett? Et Oslobasert advokatfirma satser på større nærhet til sine klienter.

– Vi opplever at mange har en høy terskel for å kontakte advokat for råd og veiledning. Vi ønsker å bygge ned denne terskelen og tilbyr derfor å komme hjem til klienten, sier advokat Kai Vaag i advokatfirmaet Vaag & Zimmer som tilbyr tjenesten «Advokat rett hjem».

Hans kollega advokat Per Zimmer opplever at en personlig kontakt med advokaten kan være lettere å etablere hjemme, og rammene for å skape tillit blir bedre. 

– Kontakten finner sted i trygge og kjente omgivelser for klienten, og forutsetningene for å formidle og forstå problemstillingene kan bli enda bedre, sier Zimmer.

Advokatene tilbyr å komme hjem til klientene som et supplement til det tradisjonelle klientmøtet på kontoret eller de mer digitale møteplassene som har dukket opp. Vaag opplever at det ofte er viktig å søke råd fra advokat før beslutninger tas for å orientere seg om rettigheter, muligheter, konsekvenser og løsninger. På grunn av den høye terskel for å kontakte advokat, mener Vaag at mange ofte kommer for sent. 

– Utviklingen går dessuten i retning av at møter skal skje på nettet og dokumenter skal skannes for så å lastes opp i skytjenester hvor de kan deles. For mange er dette fortsatt vanskelig og gjør avstanden til advokaten enda større mener han. 

nyhetsbrev egenannonse4323

Blir lettere å samle flere

Saken til den enkelte kan ha stor økonomisk verdi eller rett og slett bety veldig mye personlig. Det kan også være nødvendig å dele sterkt personlige forhold med advokaten. Vaag sier at tilbudet om å komme hjem kan bidra til at flere søker råd til rett tid, og at tjenesten vil fremme god kommunikasjon. Zimmer peker dessuten på at tilgjengeligheten blir den beste når advokaten kan komme hjem til klienten. Reisevei og reisetid er ikke lenger et spørsmål, og man når mennesker som av ulike årsaker ikke kommer seg så lett ut, enten av helsemessige eller andre årsaker. Dersom saken angår flere i en familie, vil dette også lette muligheten for å samles. 

Mellommenneskelige forhold

– Hvilke saker mener dere er best egnet for denne tjenesten?

– Egentlig alle saker, sier Vaag. Men han ser for seg at behovet kanskje er størst i saker som angår mellommenneskelige forhold. Typisk arv, skifte, testamenter og fremtidsfullmakter. Han trekker også frem saker som angår samboeravtaler, samlivsbrudd eller uenighet mellom familiemedlemmer. I slike saker vil man ofte ha dokumenter lettere tilgjengelig hjemme.

– Historien sitter dessuten bokstavelig talt i veggene hjemme hos folk, og kan derfor bidra til at nyanser og detaljer ikke blir glemt. Livet er ikke alltid lett, og det er mange problemstillinger som kan oppstå i alle livets faser, legger han til.

Samme pris

– Dette blir vel dyrere for klienten?

– Nei. Vårt mål er å tilby alle tjenester til samme pris, enten de utføres hjemme, på kontoret eller over nettet. Riktignok bruker vi noe mere tid på reise til klienten, men dette tilpasser vi dagens øvrige gjøremål og skal ikke koste noe ekstra. Ofte legger vi møtene til formiddag eller ettermiddag.

Advokatene legger til at tjenesten dekker Oslo, Asker og Bærum. Advokatkontoret har dessuten en advokat fra Bodø, som noen ganger i året tilbyr tjenesten der.