REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

grandmother,with,adult,granddaughter,relaxing,on,sofa

Har du kontroll på hvem som kan arve deg?

Klienten hadde god kontakt med kusinens datter, men visste ikke at det måtte skrives testament for at hun skulle arve henne. Har du kontroll på hvem som har arverett etter deg?

For en tid tilbake ble jeg kontaktet av en ugift og barnløs kvinne. Hun kom for å opprette fremtidsfullmakt.

Hun hadde svært liten familie. Hennes eneste slektninger var en betydelig yngre kusine og kusinens datter. Hun hadde svært god kontakt med begge. Hun ønsket kusinen som sin fremtidsfullmektig. Kusines datter ble oppnevnt som fremtidsfullmektig nummer to og skulle tre inn hvis kusinen ikke kunne påta seg oppdraget når den tid kom.

Jeg spurte om hun hadde tenkt på hvem som skulle arve henne. Det hadde hun. Det var helt klart kusinen som skulle være hennes enearving. Jeg spurte hvem som skulle arve henne hvis kusinen døde før henne. Også dette hadde hun tenkt på. For det første var kusinen mye yngre enn henne og kom ganske sikkert til å overleve henne. Og for det andre – mente hun – ville kusinens datter arve henne hvis ikke kusinen gjorde det. Hun mente at alt dette fulgte av loven, og at hun derfor ikke trengte å opprette testament.

Men slik er det altså ikke!

740x350 vo60vinterkamptilbud2ny

Det er helt riktig at hvis hun døde før sin kusine, ville kusinen arve henne direkte etter loven. Når så kusinen døde, ville datteren arve sin mor og på den måten ville verdiene ende nøyaktig der min klient ønsket. Men det følger hverken av arveloven eller noen naturlov at vi dør i aldersrekkefølge. Og det følger heller ikke av arveloven at kusinens barn ville arvet min klient. Tvert imot. Akkurat her går det et skille i arveloven. Kusinen er med
i arvelovens liste over slektsarvinger, men ikke kusinens barn.

Hvis kusinen døde før min klient og kusines datter var nærmeste slektning (og det ikke forelå et gyldig testament) ville arven etter arveloven gå til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge. I bestemmelsen åpnes det for at departementet – etter søknad – kan avgjøre at hele eller deler av arven fordeles til slektninger eller andre som sto avdøde nær. Men det er ikke sikkert at kusines datter ville nå frem etter denne regelen.

fordelsannonse

Vi løste selvfølgelig spørsmålet ved at min klient satt opp et helt enkelt testament hvor det sto at kusinen skulle arve henne. Hvis kusinen, mot formodning, skulle falle fra før henne, var det kusinens datter som skulle være arving. I
testamentet ble det også bestemt at arven skulle være arvingens særeie.

I saker hvor en person har både fremtidsfullmakt og testament bør man vurdere en kobling mellom de to dokumentene. I fremtidsfullmakten kan det for eksempel stå at hvis fullmaktsgiver får fast plass på institusjon kan fremtidsfullmektigen selge leiligheten – og dele ut forskudd på arv i henhold til det som er bestemt i testamentet. Før det deles ut forskudd på arv bør all gjeld dekkes, og det bør settes av et romslig beløp på fullmaktsgivers konto slik at fullmaktsgiver har noe i bakhånd i tillegg til at det er penger til å dekke begravelsen.

nyhetsbrev egenannonse