ntb 1444248611 – kopi

Påminnelse fra advokaten: Testamentet gjelder!

Peder fikk god kontakt med sin ukjente nevø på sine gamle dager, og nevøen ble omtalt som Peders arving. Men Peder hadde allerede skrevet testament der alt han eide gikk til en annen. Og da fikk nevøen ikke noe i arv etter onkelen, som kanskje hadde glemt hele testamentet. Men da var det uansett for sent.

Hvis du ikke er fornøyd med lovens regler om fordeling av arven etter deg, kan du langt på vei overstyre disse fordelingsreglene ved å opprette testament. Testamentet gjelder til du endrer eller tilbakekaller det.

For en tid tilbake var jeg involvert i et arve-oppgjør med følgende problemstilling: Peder var barnløs og ugift. Han hadde bare én bror. De to brødrene var uvenner og hadde ikke noe med hverandre å gjøre.

Peder opprettet testament hvor han testamenterte alt han eide til sønnen til en av sine venner.
Årene gikk. Peder hadde ingen kontakt med sin bror – men han fikk beskjed da broren døde. Peder valgte å gå i begravelsen og oppdaget da at broren hadde en sønn. Peder var altså onkel. En stund etter begravelsen tok nevøen kontakt med Peder i forbindelse med noen spørsmål knyttet til slekten. De fikk etter hvert mer kontakt og nevøen fulgte opp Peder i alderdommen. Peder fortalte nevøen at nevøen var hans arving, noe som kanskje bidro til at nevøen hadde enda mer tid til sin gamle onkel.

Men da Peder døde, kom det gamle testamentet frem. Det var ikke endret eller tilbakekalt og slo da gjennom overfor arveloven. Alle Peders verdier gikk til vennens sønn.

Hvis du ikke vil ha arvelovens løsning, må du opprette testament. Men hvis det skjer noe som gjør at det som står i testamentet ikke lenger er slik du vil ha det, må du endre eller tilbakekalle testamentet. Det følger av § 55 i dagens arvelov, at testator fritt kan tilbakekalle og endre testamentet sitt, med mindre det er gjort ugjenkallelig (arvepakt).

Det er to måter å tilbakekalle et testament på. Den ene måten er at du oppretter et nytt testament. Men etter § 57 kan du også tilbakekalle testamentet ved å ødelegge eller overstryke det. I de fleste tilfeller vil det mest ryddige være at du oppretter et nytt testament hvor du både sier hva som skal gjelde og presiserer at du med dette har tilbakekalt tidligere testamenter. I den nye arveloven videreføres dagens regler med noen presiseringer i §§ 47 og 48.

fordelsannonse

I saker som dette er det ikke så lett å vite hva Peder egentlig ønsket på sine gamle dager. Hva var egentlig hans siste vilje? Hadde han glemt testamentet? Ønsket han at nevøen skulle arve – eller var det greit for ham at vennens sønn arvet? Hadde han klart og tydelig sagt til nevøen at nevøen skulle arve ham – eller hadde nevøen tolket dette inn for egen regning?

Men jussen er klar – et formelt gyldig opprettet testament gjelder til det er endret eller tilbakekalt i tråd med arvelovens regler. Testamenter kan registreres i domstolenes testamentsarkiv og originalen deponeres i den lokale tingretten der du bor. Det er en fin ordning. Hvis du endrer eller tilbakekaller et registrert og deponert testament bør du hente ut den gamle og legge de nye inn hos domstolen.

nyhetsbrev egenannonse