nettside

Fremtidsfullmakt – Pass på originalen!

Søskenparet var fortvilet. Statsforvalteren vil ikke stadfeste ikrafttredelsen av mors fremtidsfullmakt uten å få tilsendt originalen som var sporløst forsvunnet. Heldigvis fant de fremtidsfullmakten i et gammelt fotoalbum i morens leilighet.

For en tid tilbake ble jeg kontaktet av en dame i slutten av 50-årene. For noen år siden hadde hun og broren hjulpet sin mor med å opprette en fremtidsfullmakt. I fremtidsfullmakten sto det at hvis mor på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred skulle komme i en situasjon hvor hun ikke lenger kunne ivareta egne interesser, skulle datteren være fremtidsfullmektig. Hvis datteren ikke kunne påta seg oppgaven skulle sønnen være fremtidsfullmektig.


Av fremtidsfullmakten fremgikk det også at hvis mor fikk fast plass på institusjon, kunne fremtidsfullmektigen selge boligen og dele ut salgssummen som forskudd på arv.


Det var ingen tvil om at moren var helt klar og oppegående da hun opprettet fremtidsfullmakten. Men det siste året hadde det gått brått nedover med mor. De to søsknene var enige om at de måtte sette i gang prosessen med å få utredet moren. Hvis utfallet ble en legeerklæring som bekreftet at moren ikke lenger kunne ivareta egne interesser, kunne de aktivere fremtidsfullmakten og søke om den gangen fylkesmannens (nå Statsforvalteren) stadfestelse av ikrafttredelsen. Statsforvalterens stadfestelse er nødvendig for at tinglysningsmyndighetene vil akseptere skjøte og andre dokumenter som må tinglyses i forbindelse med salg av leiligheten.

740x350 vo60vinterkamptilbud1ny

Alt var så langt gjort riktig, men nå var det oppstått et problem. De kunne ikke finne den originale fremtidsfullmakten. Mor var oppegående, klar og fin da fremtidsfullmakten ble opprettet, og hadde selv beholdt originalen. Barna hadde fått en kopi hver. Nå var originalen borte.


Datteren hadde ringt Statsforvalteren og spurt om det var greit at de sendte inn skjemaet «Søknad om fylkesmannens stadfestelse av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt» vedlagt den originale legeerklæringen og en kopi av fremtidsfullmakten. Svaret var nei, Statsforvalteren måtte ha originalen.

De var selvfølgelig veldig fortvilet. Jeg undersøkte saken og fikk bekreftet at praksis faktisk er så streng. Statsforvalteren skal ha originalen for å stadfeste ikrafttredelsen. Uten stadfestelse får man ikke tinglyst skjøtet. Løsningen ville da blitt at Statsforvalteren oppnevner en verge som får selge eiendommen og undertegne tinglysningsdokumentene. Men Statsforvalteren vil ganske sikkert ikke godkjenne vergens søknad om å utdele salgssummen som forskudd på arv.

Familien tok en ny og svært grundig leterunde i mors leilighet, og fant den originale fremtidsfullmakten pent sammenbrettet i et av mors fotoalbum! Moren hadde vært ganske utenfor og surrete det siste året, og hadde «ryddet» i fotografier, brev, dokumenter og gamle papirer, men heldigvis ikke kastet noe.

Hva kan vi lære av dette? Pass godt på originalen. Tenk alternativt. Noen velger å gi originalen til den kommende fremtidsfullmektigen når fremtidsfullmakten er opprettet. Andre velger å lage to originaler, og oppbevare en hos mor og en hos fullmektigen.