photo,of,aged,woman,happy,positive,smile,hold,hands,advert

Du kan gi bort hva du vil før du dør

Du kan gi bort hva du vil før du dør, men unngå krangel og splid i familien. Dette må du vite om forskudd på arv.

Av Linn Merete Rognø Foto: NTB

Pårørende behøver ikke vente til giveren er død før en eventuell arv fordeles. I dag er det fullt mulig å utbetale forskudd på arv, noe mange syns er en fordel.

Det er imidlertid viktig at overføringen gjøres på en korrekt måte slik at man unngår en fremtidig tvist med eventuelle andre arvinger.

Vanlig konflikt

Det understreker advokatene Mari Campbell Strømme og Elsa Charlotte Gil ved Bull & Co Advokatfirma AS.

– For eksempel kan en giver som ligger på dødsleiet eller gir en gave som ikke har realitet for giver i live, ikke disponere i strid med arvelovens regler om ektefellearv og livsarvingenes pliktdelsarv. Da må både formreglene for testament og pliktdelsreglene følges, sier Campbell Strømme.

ADVOKAT: Mari Campbell Strømme ved Bull & Co. Foto: Bull & Co. Foto: Bull & Co.

Og  det er nettopp her at advokatene ser mest konflikter – ved overdragelser til én eller flere arvinger mens arvelater lever på bekostning av andre arvinger.

Gavebrev i tillegg til testament

Ifølge arveloven skal gaver av en viss størrelse avkortes i arven til mottakeren som forskudd på arv dersom det har vært arvelaters ønske.

Advokat Gil anbefaler alltid at det opprettes et gavebrev, helst i kombinasjon med testament, ved utdeling av gaver og forskudd på arv.

– Man bør også ta stilling til hvilken verdi som skal legges til grunn for arveforskuddet. Er det verdien da gaven blir gitt, eller er det verdien på dødstidspunktet, altså med verdioppjustering?, sier Gil.

Hovedregelen i arveloven er at det er verdien da forskuddet ble gitt som skal legges til grunn, dersom dette ikke er åpenbart urimelig.

Her kan det gå mange år mellom gaven ble gitt til arveoppgjøret, slik at det kan være snakk om betydelig verdistigning, for eksempel i eiendom.

Begrensninger ved uskiftet bo

Uskifte betyr at skiftet, altså oppgjøret, av arven etter førstavdøde ektefelle utsettes til etter at lengstlevende ektefelle er død. Også samboer med felles barn sitte i uskifte.

Dersom den som ønsker å gi forskudd på arv sitter i uskifte, gjelder det noen begrensninger:

  • Gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo kan ikke gi bort fast eiendom, eller andre gaver som står i misforhold til boet – altså store gaver, med mindre arvingene godkjenner dette.
  • Gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo kan bare gi fullt eller delvis arveoppgjør til en eller flere arvinger når arvingene får like stor del hver, eller arvingene har godkjent noe annet.

Dokumentavgift på forskuddsarv

ADVOKAT: Elsa Charlotte Gil ved Bull & Co. Foto: Bull & Co.

Om du som arvegiver ønsker å gi forskudd på arv til barn og barnebarn, er det igjen svært viktig å opprette gavebrev sammen med testament. Her må du presisere helt konkret omfang av forskudd på arv, og avkorting på arv, anbefaler Campbell Strømme.

– Ved overføring av eiendommer som forskudd på arv, anbefaler vi at det utfylles et skjøte som tinglyses.

Med dette menes altså et dokument som inneholder en erklæring om overdragelse av fast eiendom.

Det er samtidig viktig å vite at forskudd på arv ikke blir regnet som arv etter loven, og gir ikke fritak for dokumentavgift. Det vil derfor bli beregnet dokumentavgift med 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi av eiendom som overføres mens giver lever.

annonse fordeler01122

Slik unngår dere konflikt i familien

Når et familiemedlem ligger på dødsleiet eller har gått bort, opplever man naturligvis sorg, men arv blir som regel alltid et tema både før og etter.

Det kan dessverre utvikle seg til en stygg konflikt dersom enkelte ikke syns at oppgjøret er rettferdig.

For å unngå konflikt i familien, råder begge advokatene at familien og arvegiver snakker sammen før døden inntreffer.

– Ta den vanskelige samtalen om fordeling av verdiene. Vi opplever at informasjon og dokumentasjon er konfliktreduserende, sier Campbell Strømme.

Gil mener at det å snakke om arveoppgjøret, og eventuelt fordele eller avtale fordeling av verdiene mens alle lever, gir en mulighet til både å avklare arvingenes forskjellige interesser, ønsker og hvilke muligheter og alternativer som finnes.

– På den måten kan man så godt det lar seg gjøre unngå senere konflikt, avslutter Gil.

(Se også: Arveoppgjor.no)

nyhetsbrev egenannonse grønn