– Godt voksne med lån må ikke nøle med å selge bolig

– Målet om gjeldfri bolig er meningsløst om boligen har en høy verdi, mener megler.

Av Linn Merete Rognø Foto: NTB

– Målet om gjeldfri bolig er meningsløst om boligen har en høy verdi, mener megler.

– Eldre er generelt for redd for lån. Har de en bolig til fem millioner og lån på to millioner så er de rike! Da har de jo tre millioner “i banken”, sier eiendomsmegler Karianne Amlie.

Hun understreker at hun ikke mener at godt voksne skal oppsøke lån.

– Jeg mener om de må ha litt lån for å eie noe veldig dyrt, så må de ikke være redd for lån. Det er verdien fratrukket lån som er det viktige, ikke lånet i seg selv, presiserer hun.

Bekymret for arvinger

Flere godt voksne og pensjonister ønsker å selge eneboligen sin for å kjøpe en mindre leilighet. Men det er også mange i 60-årene som ikke er gjeldfri, og dermed er skeptisk til å pådra seg mer lån for kjøp av ny bolig dersom gammel bolig ikke takseres høyt nok.

740x350 vo60mars tilbud2

Mange spør seg hvordan det fungerer når etterlatte en gang skal arve boligen som ikke er nedbetalt.

I de fleste tilfeller er ikke dette noe å bekymre for, mener eiendomsmegler Martin Molandsveen.

– Sett tilbake i tid har boliginvesteringer stort sett vært gode investeringer på lengre sikt. Man har aldri noen garanti for hvilken vei boligmarkedet vil gå. Men har man et noenlunde langt perspektiv, tre år eller lenger, vil sannsynligheten være god for at boligen stiger i verdi, sier Molandsveen.

IKKE VÆR REDD: – Om eldre må ha litt lån for å eie noe veldig dyrt, så må de ikke være redd for lån, mener eiendomsmegler Karianne Amlie.

Lena Jørundland, administrerende banksjef hos Bien Sparebank, forteller at de har mye erfaring med kunder som går inn i pensjonisttilværelsen med gjeld.

– Når pensjonister ønsker å bytte ut hus til leilighet pådrar de seg gjerne ekstra gjeld, og det er mange som også kommer i pensjonsalder som ikke har nedbetalt tidligere gjeld.

Banken opplever samtidig at det ofte er voksne barn som kommer med foreldrene sine for å få hjelp til å øke likviditeten.

– Boligen stiger i verdi

Molandsveen presiserer at det er viktig at boligkjøp i eldre alder også er gjennomtenkt slik at man etterlater seg så gode verdier som mulig til arvingen.

FØR KJØP: – Det er viktig at et kjøp i eldre alder er nøye gjennomtenkt, slik at man etterlater seg så gode verdier som mulig til arvingene, sier eiendomsmeglerMartin Molandsveen.

– Her er det lurt å sette seg inn i hva som er solgt i området tidligere og til hvilken priser. Da får man en forståelse for hvor markedet ligger. Tar man kontakt med en lokal eiendomsmegler kan han/hun gi deg nyttig informasjon om tidligere solgte leiligheter, fortsetter megleren.

Jørundland presiserer at det alltid vil være en viss usikkerhet knyttet til boligprisutviklingen. Pensjonister med en betydelig sparekapital i egen bolig har imidlertid gjennom smarte låneprodukter gode muligheter til å sikre seg en mer romslig økonomi.

– Man kan aldri låne utover boligens verdi, men har et stort spillerom uansett, sier hun.

Det er vanligvis slik at når du blir pensjonist så reduseres inntekten. Av den grunn kan det være forbundet med høyere risiko for pensjonister å sitte med høy gjeld enn yngre folk med lønnsinntekt, forklarer Molandsveen.

– Men banken kredittvurderer etter samme prinsipp enten låntaker er yngre eller eldre, og det er kundens betjeningsevne som normalt tillegges størst vekt, sier han.

Eiendomsmegleren anbefaler deg å ta en prat med en rådgiver i banken for å se på hvilke muligheter som finnes, og hvilke konsekvenser dette vil få i fremtiden.

– Meningsløst mål om gjeldfri bolig

Amlie mener at med stadig økende boligpriser må man i større grad akseptere gjeld.

annonse fordeler01122

– Om man var 60 år i 1990 og eide en gjeldfri bolig på to millioner, så var de ikke rikere enn noen som i dag eier en bolig til fire millioner og har gjeld på to mill. I begge tilfeller eier de verdier på to millioner. Men i 2017 er boliger dyrere i forhold til inntekt enn i flere perioder historisk. Og det er gjerne slike perioder de eldre har i tankene, sier hun mens hun understreker:

– Målet om gjeldfri bolig er i seg selv meningsløst, i hvert fall om boligen har en høy verdi.

Amlie kommer med følgende eksempel:

– Eier du et gjeldfritt hus til tre millioner og kjøper en leilighet til fire millioner, får du et lån på en million. Du har kjøpt deg opp i verdi og standard.
– Om du har råd til 30.000 i renter i året for å øke boligstandarden, så for all del gjør nå det. Du har fortsatt tre millioner i verdier.
– Om du heller vil bruke de 30.000 på for eksempel reise eller barnebarn så dropper du det. Men mener du at økt boligstandard er verdt 30.000 i året, eller 2.500 i måneden, så ikke la frykt for gjeld stoppe deg.

Valg av megler

Molandsveen tipser:

– Velg riktig megler for din bolig, en megler du føler du kommer godt overens med.
– Forhør deg med flere meglere, prisene på tjenesten kan variere selv om pris til syvende og sist ikke bør være den avgjørende faktoren.
– Et boligsalg er basert på tillit mellom eiendomsmegler og selger, og denne tilliten skal bringes videre til interessenter/potensielle kjøpere.
– Megleren bør også være lokal og jobbe lokalt. Han/hun bør ha god erfaring på salg av tilsvarende boliger, og det er viktig å velge et meglerfirma med god markedsandel som kjenner markedet for din bolig godt.
– En god megler vil kunne gi den enkelte selger gode tips og råd både før, under og etter salgsprosessen.

nyhetsbrev egenannonse grønn