REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

elderly,employee,leaving,office,with,box,full,of,belongings.,time

Dagpenger etter sluttpakke

Hun har blitt tilbudt en sluttpakke, og lurer på om det er mest hensiktsmessig i forhold til eventuelle dagpenger å få pengene utbetalt måned for måned eller i en engangssum. VI OVER 60s arbeidsrettadvokat svarer.

Tekst: Advokat Erik Råd Herlofsen Foto.´: NTB

SPØRSMÅL: Jeg er 60 år og er tilbudt en ganske raus sluttpakke fra arbeidsgiver hvor jeg får lønn i oppsigelsestiden på seks måneder og deretter et sluttvederlag tilsvarende 18 månedslønner, noe som vil gi meg ca. 1,8 millioner kroner. Dersom jeg ikke får meg ny jobb innen utløpet av de 18 månedene vil jeg søke om dagpenger. I den anledning lurer jeg på om det spiller noen rolle om jeg får pengene utbetalt måned for måned eller som en engangssum ved opphørsdato?

SVAR. Ja. Dette er veldig viktig. Etter folketrygdloven avhenger størrelsen på dagpengene av inntekten før søknadstidspunktet. Dersom det er gunstigst for deg, fastsettes dagpengegrunnlaget – noe forenklet uttrykt − ut fra gjennomsnittlig brutto arbeidsinntekt i de siste tre årene før søknaden. Inntekt over seks ganger folketrygdens grunnbeløp − «6 G» (p.t. ca. kr 670.000) − skal imidlertid ikke regnes med i dagpengegrunnlaget.

Det har tidligere vært omstridt hvorvidt begrensningen på 6 G skal anvendes på inntekten i de tre årene før gjennomsnittsinntekten beregnes, eller om begrensningen først slår inn etter at det er beregnet et gjennomsnitt av de faktiske inntektene. I tillegg har det vært omstridt om et sluttvederlag skal fordeles utover den perioden det er ment å dekke inntektsbortfall for, eller om det er utbetalingstidspunktet som skal være avgjørende ved beregningen av dagpengegrunnlaget. Det er nå avklart at begrensningen på 6 G skal anvendes på hvert år før gjennomsnittsinntekten beregnes og at det er utbetalingstidspunktet som gjelder. Du bør derfor be om å få sluttvederlaget utbetalt måned for måned og ikke som en engangssum. Dette kan også være mest gunstig skattemessig.

Situasjonen kan imidlertid stilles seg annerledes om du anser det som lite sannsynlig at du vil få behov for dagpenger og/eller om du frykter for arbeidsgivers betalingsevne.