Den beste måten å spare til barnebarna på

Sparer du til barnebarna? Vil du støtte barnebarn økonomisk, er det denne spareformen du bør gå for.

Av Linn Merete Rognø Foto: NTB

Å bidra med sparing til barnebarna er en fantastisk gave som vil bidra til en mer sikker fremtid for dem.

Det er selvsagt opp til deg hvor mye du vil spare til barnebarnet hver måned, men enkelte spareformer er mer lønnsomme enn andre.

Sparing i fond

En enkel løsning er å opprette en spareavtale øremerket barnebarnet tilknyttet ens egen bankkonto, det vil si en spareavtale i bestemors eller bestefars navn, sier Marianne Frønsdal, forbrukerøkonom i Sparebanken Vest.

Imidlertid er det fondssparing som på sikt kan gi best avkastning, mener hun.

Fondssparing er som regel  mer langsiktig sparing enn tradisjonell banksparing.

– Historisk har fondssparing hatt potensial for høyere avkastning enn banksparing. Husk bare på at fondssparing kan innebære høyere risiko, derfor anbefales det å spare mer langsiktig i denne spareformen, sier Frønsdal.

GIR RÅD: Marianne Frønsdal, forbrukerøkonom i Sparebanken Vest. Foto: Sparebanken Vest.

Besteforeldre kan opprette fondssparing i barnets navn og personnummer, men her kreves det tillatelse fra foreldre/verge dersom mottaker ikke er myndig.

For mange besteforeldre kan det derfor være enklest å selv spare i fond i sitt personnummer, men at sparepengene er øremerket barnebarnet. Slik kan pengene overføres som gave på et senere tidspunkt.

– Fordelen ved denne modellen er at da har besteforeldre større fleksibilitet til å bytte fond i løpet av spareperioden, forteller forbrukerøkonomen.

Globalt indeksfond

Norskfamilie.no opplyser Eva Sørmo, seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi, at med en lengre tidshorisont kan man fint ta litt risiko med sparingen.

Også hun anbefaler sparing i aksjefond.

– Gjerne et globalt indeksfond uten store kostnader. Start eksempelvis med et par hundrelapper i et fond som fylles på hver bursdag og jul. Mange velger å starte sparingen allerede som dåpsgave, tipser Sørmo.

Kan påvirke barnebarnets stipend

Det er imidlertid viktig at besteforeldre som sparer i barnets navn og personnummer, er observante på formuesoppbyggingen til barnet, understreker Frønsdal.

ANBEFALER FOND: Eva Sørmo, seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi. Foto: Norsk Familieøkonomi.

– Det skyldes blant annet at overformynderiet griper inn når barnets formue overstiger 2G, det vil si omtrent 186.000 kroner.  I de tilfeller der sparingen skjer etter fylte 18 år, kan høyere formue enn Lånekassens grenser medføre at barnebarnet får mindre i stipend, forklarer forbrukerøkonomen.

For å unngå dette kan besteforeldre spare i barnebarnets foreldres navn, forklarer Sørmo.

– Det finnes investeringskontoer hvor man kan sette barnet som begunstigede dersom noe skulle skje med den som eier kontoen, opplyser Sørmo videre.

Pengegave til BSU

Jevnlig boligsparing er noe av det lureste de unge kan gjøre, og besteforeldre kan selvsagt gi en pengegave inn på barnas BSU-konto.

Men også her er det kun foreldre / verge som kan åpne konto på vegne av barnet dersom det er under 18 år.

annonse fordeler

– Vår erfaring er imidlertid at det vanligste tidspunktet for å åpne en BSU-konto er når barnet fyller 18 år og når barnet får en lønnsinntekt over frikortgrensen slik at det må betale skatt, sier Frønsdal.

Sparing i barnets navn

– Foreldre eller verge kan åpne konto i barnets navn. Hvis foreldre eller verge samtykker kan også besteforeldre åpne sparekonto eller kjøpe fondsandeler i barnebarnets navn.

– Tilbud om boligsparing for barn og ungdom er forbeholdt forbrukere (kontoinnehavere) under 34 år, så kontoen må åpnes i barnets navn.

– Barnet, som er kontohaver eller eier fondsandeler, disponerer og har råderett over sine midler fra fylte 18 år. Foreldre og besteforeldre kan altså ikke forhindre at pengene blir brukt på hva som helst ungdommen ønsker om pengene er spart opp i ungdommens navn.

– Unge over 18 år må selv ta ansvar for at sparepengene brukes fornuftig. Men ved å gjøre ungdommen økonomisk bevisste og gi god informasjon om hva sparingen er øremerket for og hvilke konsekvenser uttak/innløsning, overføring og lignende, vil gi,  gir man ungdommen det beste beslutningsgrunnlaget de kan få.

(Kilde: Finansportalen.no)