REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

testamente

Bedre sent enn aldri med testamente

ADVOKATEN: Visste du at det finnes en bestemmelse i arveloven som gjør formkravene mindre strenge for å opprette et testament? Det er dersom brå og livstruende sykdom gjør at det ikke er mulighet å opprette et ordinært testamente. Så forhåpentligvis får du aldri bruk for den bestemmelsen.

For en tid tilbake ble jeg kontaktet av slektningene på den ene siden i et arveoppgjør etter et barnløst ektepar. Arvingene hadde overtatt boet til privat skifte. De hadde startet på arveoppgjøret, men det oppstod raskt mange spørsmål. Vi kom i mål til slutt, men det kostet arvingene både tid, penger og mange bekymringer. Løsningene ble dessverre ikke helt slik ektefellene hadde ønsket. 

En av boets arvinger tok kontakt med meg etter at bobehandlingen var avsluttet. Han var tidlig i 60-årene og ved god helse. Under arbeidet med tante og onkels bo så han det kunne bli ganske komplisert når han en gang i fremtiden falt bort. Han ville gjerne planlegge litt og bestilte en time. Det hadde ingen hast, og vi fant en time et stykke frem i tid. Noen dager før vi skulle møtes sendte han en mail med beskjed om at vi måtte utsette møtet. Han hadde ikke hatt tid til å finne ut hva han egentlig ville, han måtte avklare noen detaljer og skulle ta kontakt senere for å finne en ny time. Tiden gikk, og jeg hørte ikke noe mer fra ham. 

Sent en kveld fikk jeg en telefon fra en av hans døtre. Faren var blitt akutt syk og innlagt på sykehus. Legene mente at det kun var snakk om dager, kanskje timer. Han bekymret seg veldig for arveoppgjøret og var så oppgitt over seg selv som ikke hadde ordnet opp slik han hadde tenkt. Kunne jeg komme på sykehuset i all hast? 

Vi fikk på plass et testament på sykehuset. Både legen og avdelingssykepleieren bekreftet at han var helt klar. Avdelingssykepleieren og jeg var vitner på testamentet. Han fikk – langt på vei – de løsningene han ønsket. Og noen færre bekymringer på sitt dødsleie.

Hva kan vi lære av dette?  Rydd opp, og skriv testament før det er for sent! Det kan skje noe brått og uventet som gjør at du ikke rekker å skrive testament. Ikke dropp hele testamentet selv om det er noen detaljer du er i tvil om. Få i alle fall på plass hovedpunktene. Når du jobber konkret med innholdet ser du ofte klarere hvilke løsninger du skal ende opp med.  Og husk at testamenter kan endres.

annonse fordeler01122

Du kan opprette, endre eller tilbakekalle et testament så lenge du er klar. Også på dødsleiet. 

Arveloven har strenge formkrav som må oppfylles for at et testament skal være gyldig. Men hvis du, på grunn av brå og livstruende sykdom eller andre nødstilfeller, ikke klarer å opprette et ordinært testament åpner arvelovens paragraf 51 for nødtestamenter hvor formkravene er mindre strenge. I slike nødssituasjoner kan også et muntlig testament være gyldig hvis det er to vitner og disse i etterkant setter opp testamentet med en påskrift om de forholdene som forhindret at testamentet ble gjort skriftlig.  Et skriftlig testament uten vitner kan også være gyldig etter denne bestemmelsen. 

Et slikt nødtestament blir ugyldig etter tre måneder hvis du «kvikner til» og ikke lenger er forhindret fra å opprette et ordinært testament som følger de strenge ordinære formkravene.

nyhetsbrev egenannonse grønn