land,development,map.,developer,with,project,plot

Arveforskudd til besvær

Datteren fikk en tomt som forskudd på arv, mens sønnen fikk et pengebeløp som kompensasjon. Det ble ikke helt smertefritt da sønnen prøvde å lure til seg mer.

For en tid tilbake ble jeg kontaktet av en mann i slutten av 60-årene. Han hadde da vært enkemann i mange år. De siste årene hadde han hatt en kjæreste. Nå ville de gifte seg. Planen var at hun skulle selge sin leilighet, betale sin gjeld og kjøpe seg inn i hans leilighet. De var enige om at hun skulle dele sin netto i to. Den ene halvparten skulle hun b

Den nye arvelovens paragraf 75 bestemmer at hvis du gir ett av barna dine en gave, og du vil at denne gaven skal regnes som forskudd på arv og trekkes fra i mottakers arv i det endelige arveoppgjøret, må du gi mottaker beskjed om at gaven er forskudd på arv senest samtidig med at gaven gis.

Denne bestemmelsen er endret i forhold til den gamle arveloven. I den gamle arvelovens paragraf 38 sto det at gaver et barn har fått av foreldre når de levde, skal trekkes fra i arveoppgjøret hvis det kan dokumenteres at foreldrene hadde «fastsatt eller forutsatt» at gaven skulle regnes som forskudd på arv. Det var ikke noe formelt krav om at den som fikk en gave fra sine foreldre, senest samtidig med gaven ble gitt, skulle få beskjed hvis gaven skulle trekkes fra i fremtidig arv.

Selv om vi i den nye arveloven har fått en litt klarere regel i paragraf 75 fastholder jeg det samme rådet som under den gamle arveloven: Hvis du gir et av barna en stor gave, uten at de andre får tilsvarende, må du bestemme deg for om gaven bare skal være en gave, eller om den skal regnes som forskudd på arv og trekkes fra i det endelige arveoppgjøret. Hvis den skal trekkes fra i arven skal du gi barnet beskjed om det senest samtidig med at gaven gis.

Uansett hva du bestemmer deg for, bør du klart og tydelig si fra i ditt testament om det i arven skal, eller ikke skal, gjøres fradrag for tidligere gitte gaver. Hvis det skal korrigeres for gaver bør du også skrive klart i testamentet hvordan avkortningsbeløpet skal fastsettes. Skal det for eksempel justeres for endringene i pengeverdien frem til du faller fra?

Pengegaven som «forsvant»

For en tid tilbake hadde jeg en sak som gikk under den gamle arveloven. Mange år før den første av foreldrene døde ga de datteren en tomt som forskudd på arv. Sønnen fikk et pengebeløp som kompensasjon. Ved det endelige arveoppgjøret etter den siste av foreldrene ble det konflikt mellom barna om disse arveforskuddene.

annonse fordeler2522

Det fremgikk av de tinglyste dokumentene og gavemeldingen til skattefogden at datteren hadde fått eiendommen uten vederlag. Men sønnens pengegave var vanskeligere å dokumentere. Den var ikke meldt inn til skattefogden. Alt av bankpapirer var borte og nye kunne ikke skaffes. Sønnen nektet for å ha fått noe og krevet at søsteren skulle få fradrag for tomten i sin arv. Og han krevde at fradraget skulle settes til dagens tomteverdi!

Sannheten kom via en omvei. Sønnen hadde noen år tidligere vært gjennom en bitter skilsmisse og hadde ikke noe godt forhold til sin ekskone. Eksen hadde derimot fortsatt et godt forhold til sin manns søster og løste saken til fordel for sin svigerinne. Hun la frem dokumenter fra skilsmisseforhandlingene mellom henne og mannen. Der gikk det klart frem at han hadde krevd skjevdeling for de pengene han fikk fra sine foreldre som kompensasjon da søsteren fikk tomten.

nyhetsbrev egenannonse grønn