REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

medium,close,up,shot,of,two,diverse,happy,brown eyed,senior

Arv mellom søsken må ikke fordeles likt

Dette må du vite hvis du vil fordele arven likt eller ulikt til dine barn.

Tekst: Karin Madshus

– Det er stor forskjell på å gi bort verdier mens du lever og å formalisere det i et testament, sier Ingrid Humerfelt Eckhoff i Matrix advokater og driver av Familieadvokatene.no.

Ifølge arveloven har barna rett på arv etter din død fordi det er noe som heter pliktdelsarv. Å gjøre egne barn arveløse er ikke mulig.

ingrid humerfelt eckhoff
Advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff

Ønsker du av ulike grunner å fordele arven ulikt på dine barn er Humerfelt Eckhoffs første råd:

– Gi bort mens du lever. Du har større frihet til å gi bort verdier slik du ønsker og du kan gi bort mer til ett av barna dine hvis du ønsker det, sier hun.

Humerfelt Eckhoff forteller at det kan være flere grunner til at foreldre kan ønske å gi mer til ett eller flere av sine barn.

– Det kan være at du ønsker å gi en gave til et barn som ikke er etablert og som for eksempel trenger hjelp til å komme inn på boligmarkedet. Eller det kan være at et av barna trenger hjelp i forbindelse med skilsmisse, sier hun.

(Les mer om hvordan du gir bort en gave som ikke skal utjevnes i et arveoppgjør lenger ned i saken).

Forskjellsbehandle i testament

Pliktdelsarv vil si at dine barn har krav på to tredjedeler av arven etter deg. Du kan likevel gi ett eller flere av barna mer arv:

– Ønsker du å forskjellsbehandle i et testament kan du si at to tredjedeler skal gå til mine barn, X,Y og Z. I tillegg kan du tilgodese ett av barna dine med mer i testamentet ditt, forklarer Humerfelt Eckhoff. Hun presiserer at dersom du er gift må arv til ektefellen også hensyntas.

Har du et slikt ønske må dette skrives i et testament.

I noen tilfeller er det også mulig å gi arvingene mindre enn to tredjedeler av arven:

– Hvis boet er ganske stort kan arven til hvert barn begrenses til 15G. Det vil per i dag utgjøre rundt 1 500 000 kroner, sier Humerfelt Eckhoff.

Er dette tilfellet trenger du ikke forholde deg til regelen om at barna har krav på to tredjedeler. Jo større verdier du har, jo lettere er det altså å forskjellsbehandle arvingene.

Rydd opp mens du lever

Gir du for eksempel bort penger til ett barn mens du lever og dette er ment som en gave og ikke forskudd på arv, er det vanlig å skrive et gavebrev. Vil du derimot at de barna som ikke har fått noe skal få like mye i et arveoppgjør, må det lages en formell avtale om forskudd på arv som gjør dette klart for alle, ifølge Humerfelt Eckhoff.

Avtalen må ha underskrift fra arvelater og arvinger.

– Vær tydelig og klar slik at arveoppgjøret ikke kommer som noen overraskelse på barna etter at du er død. Da slipper barna som er i sorg å sitte igjen som spørsmålstegn. De slipper å rydde opp når du er død, sier Humerfelt Eckhoff.

– Hvis du lurer kan det være lurt å ta en kjapp sjekk hos advokat. Det kan være smart å bruke litt tid på det uten at det behøver å bli for kostbart, sier Humerfelt Eckhoff.

Verdistigning på bolig

Er det viktig for deg at det skal bli likt mellom arvingene til slutt må du også sikre at det er nok i boet til å utjevne arven. Dette må også inn i avtalen om forskudd på arv. Her må du også ta med i beregningen en eventuell prisstigning på eiendom eller bolig.

Du må også ta med i beregningen at det ikke bare er å gi bort verdier hvis du skulle sitte i uskiftet bo etter en ektefelle. Ifølge Humerfelt Eckhoff gjelder da andre forholdsregler.

– Du kan ikke skalte og valte med arven etter den avdøde, understreker Humerfelt Eckhoff.

Hennes erfaring er at de aller fleste ønsker å fordele arven så rettferdig som mulig.

– Hvis du virkelig vil forskjellsbehandle tenker jeg du gjør det mens du lever. Da er det nok ofte en grunn til at du vil forskjellsbehandle, sier hun.

Var gaven forskudd på arv?

Det er ingen grense for hva du kan gi bort og til hvem mens du lever. Du kan for eksempel gi bort eiendeler, som en vase, eller en større sum penger og det vil være greit. Det er ikke slik at du er pålagt å skrive gavebrev, men:

– Jeg oppfordrer til å lage gavebrev. Det vil være dumt å ikke gjøre det. Det er naturlig å skrive gavebrev fordi disse tingene skaper ubehagelige overraskelser. Det blir ubehagelig hvis noen i etterkant sier at «det ikke var en gave». Det kan bli en krangel om gaven var forskudd på arv eller ikke etter at du selv er død. Dette er jo en nerve i de aller fleste familier, understreker Humerfelt Eckhoff.

Ifølge Humerfelt Eckhoff er det heller ingen grunn til å la alle leve i uvisshet.

– Alle bør være klar over at det er en gave, og at det ikke var ment som forskudd på arv som skulle avkortes senere i det endelige arveoppgjøret. Klargjør din egen hensikt ved det og at dette er ditt ønske. Det er viktig å avklare hensikten din slik at det ikke blir strid og tvist om det senere.

nyhetsbrev egenannonse4323