man,uses,an,inhaler,during,an,asthma,attack.,mature,man

5 gode råd mot astma

Astma kan påvirke livskvaliteten. Men uansett hvor plaget du er, bør du følge disse rådene.

Tekst: Therese Wenger / lommelegen.no Foto: NTB

For mennesker med astma er det veldig forskjellig hvor mye astmaen påvirker hverdagen. Uansett hvor plaget du er, er det flere tiltak som kan hjelpe symptomene og øke livskvaliteten.

Ta din daglige medisin: Det er viktig at du tar medisinen som legen har gitt deg. Hvis du får daglige, forebyggende medisin, er det viktig at du tar denne selv om du er inne i en god periode med få symptomer. Hvis du stopper med behandlingen risikerer du at astmaen blir verre.

Hvis du våkner om natta med hoste, har ofte pipende, hvesende pust eller hiver etter pusten, er dette tegn på at du ikke har kontroll på astmaen din. Da bør du gå til legen for å få dette undersøkt.

nyhetsbrev egenannonse gronn

Unngå det som forverrer astmaen: Flere faktorer kan trigge din astma, spesielt hvis du også er allergisk. Det kan være pollen, støv, dyrehår, røyk, damp, kald luft, dårlig inneklima eller sterk parfyme. Ved pollenallergi kan det være du vil ha nytte av allergivaksinering. For å forbedre inneklimaet kan hyppig vask i hjemmet og mest mulig rene overflater være lurt.

Hold deg fysisk aktiv! En del med astma er lite fysisk aktive fordi de frykter å framprovosere astmaanfall. Å være fysisk aktiv er imidlertid viktig for både fysisk og psykisk helse, også for deg med astma. Faktisk kan fysiske aktivitet føre til bedre astmakontroll og redusert behov for medisiner.

Likevel kan det være at den fysiske aktiviteten krever ekstra tilrettelegging og medisinering. Snakk med fastlegen om for eksempel bruk av inhalasjonsmedisin et kvarter før du skal være aktiv. Sørg også for å varme godt opp før trening med høy intensitet, og trappe rolig ned igjen. Det kan også være at du har rett til fysioterapi.

annonse fordeler3822

Beskytt deg i kulden: Mange med astma opplever forverring av symptomene i høst- og vintermånedene. Da kan det være du har nytte av å øke de faste medisinene dine. Snakk med fastlegen din hvis dette er relevant for deg.

Stump røyken! Røyking forsterker den astmatiske betennelsen i luftveiene og gjør sykdommen vanskeligere å behandle. Har du astma vil røyking derfor forverre sykdommen betydelig.

Astmapasienter som røyker har flere symptomer, dårligere astmakontroll og økt risiko for akutte sykehusinnleggelser.