REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

75646281

Viktig å lagre medisiner riktig

Feil lagring av medisiner kan gi kortere holdbarhet og gjøre at virkestoffene ikke fungerer, eller at medisinene gir uventede bivirkninger.

Tekst: Berit B. Njarga og Kristin Sørdal Foto: Berit B. Njarga

Som kjent inneholder medisiner ett eller flere virkestoffer, som utgjør de aktive ingrediensene i legemiddelet. Disse kan i verste fall påvirkes og gi for stor eller for liten effekt, eksempelvis ved inntak av alkohol. Men visste du at også feil lagring av medisiner kan gjøre at virkestoffene svekkes?

Her er det spesielt to faktorer du bør være obs på som kan påvirke virkningen av medisinene dine negativt:

Varme og lys.

Les pakningsvedlegget for riktig oppbevaring

Forskjellige medisiner har både forskjellig holdbarhet, og skal lagres forskjellig. Derfor påpeker Helsenorge på sine nettsider at du bør lese oppbevaringsrådene i pakningsvedlegget til dine medisiner, siden alle medisiner er merket med utløpsdato og opplysninger om hvordan medisinen skal oppbevares.

De skriver videre at virkestoffene i medisinene brytes ned over tid, som er årsaken til at medisiner har begrenset holdbarhet og må oppbevares riktig.

Fram til utløpsdatoen er det garantert at produktet har godkjent kvalitet – men det er kun hvis du oppbevarer det riktig. Feil oppbevaring kan nemlig gi kortere holdbarhet.

Unngå høye temperaturer

Varme er en faktor som medisiner ikke er glad i. Ifølge Helsenorge bør du unngå å legge medisinene på steder med særlig høy temperatur og mye lys.

– Generelt sett har de fleste medisiner god holdbarhet når de oppbevares riktig, og vanligvis sikrer du holdbarheten på tabletter best når du oppbevarer de mellom 8 og 25 grader, og i omgivelser som ikke er for fuktige. Det betyr at badet og kjøkkenskapet over komfyren er steder du ikke bør oppgave medisiner hjemme. Soverommet er derimot et perfekt sted, hvor det oftest er stabil temperatur og lav luftfuktighet, har Stig Henning Pedersen i Farmasiet uttalt til oss tidligere i år.

Vær også obs på at det å legge medisiner i bilen i stekende sol i forbindelse med en handletur, eller å ha dem med på stranda, også kan være problematisk, selv om noe lys og varme i kortere perioder er ok for tabletter og kapsler, ifølge Helsenorge.

De understreker at flytende medisiner, for eksempel miksturer, er mer utsatte for nedbryting enn tørre medisiner som tabletter og kapsler.

Du risikerer at medisinene ikke virker

Ettersom feil lagring kan påvirke virkestoffenes holdbarhet, skriver Helsenorge at du risikerer at medisinen ikke virker som den skal hvis den er oppbevart feil. Avhengig av sykdomsbilde og legemiddel kan det i verste fall utgjøre en større risiko.

Feillagret medisin kan dessuten i sjeldne tilfeller gi flere eller nye bivirkninger, ifølge Helsenorge.

Hvordan oppbevare legemidler riktig?

  • Både reseptfrie og reseptpliktige legemidler bør oppbevares på et bestemt sted, og aller helst i et låsbart skap, gjerne et spesielt medisinskap.
  • Legemidlene skal oppbevares på et tørt sted i romtemperatur, dersom ikke noe annet er angitt på pakningen.
  • Dersom det er mulig bør du oppbevare legemidlene i originalemballasjen for å unngå forvekslinger. Dessuten finner du også pakningsvedlegget i eller på emballasjen.
  • Legemidler skal ikke bli stående fremme dersom det er barn i huset.
  • På pakningen er det påført en utløpsdato, og legemidlet skal ikke brukes etter dette tidspunktet. Vær oppmerksom på at noen legemidler, som for eksempel øyedråper, kan ha en svært kort holdbarhet etter at pakningen er åpnet. Spesifikk informasjon om dette finner du i pakningsvedlegget.
  • Rydd jevnlig i medisinskapet. Legemidler som du ønsker å kvitte deg med skal leveres på apoteket.

Kilde: Felleskatalogen.no

nyhetsbrev egenannonse4323