Ikke vent til 31.desember med å opprette IPS-avtale

Av Linn Merete Rognø

Da risikerer du å gå glipp av skattelette dette året.

Den 1. november 2017 trådte en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon (IPS) i kraft.  Med ny IPS kan du sette av inntil 40.000 kroner hvert år til pensjonen din, og beløpet du sparer gir deg skattefradrag på 24 prosent av spart beløp.

40.000 kroner i IPS-sparing gir deg utsatt skatt på hele 9600 kroner. Og oppretter du IPS-avtale før den offisielle fristen 31.desember, får du skattefordel allerede i år.

Men vær obs: det er ikke sikkert at denne fristen gjelder for din bank eller forsikringsselskap. Noen selskaper har nemlig satt en egen, tidligere frist.

Les også: Gjør du denne sparetabben?

Sjekk selv

– Det vi er redde for er at for mange kommer de siste dagene før nyttår og etablerer IPS. Kravene til registrering og sjekking av kundedata er strenge og tar faktisk litt tid. Kravet for å få fradraget i år er at avtalen må være inngått og pengene registrert på avtalen før 31.desember, og da sier det seg selv at det kan være OK for begge parter at man setter en tidsfrist litt før.

ANBEFALER IPS: Sparing er lurt for alle uansett alder. Vi skal leve lenge og det er godt å sette av noen penger for fremtiden. IPS er derfor ekstra godt egnet for oss godt voksne, sier Knut Dyre-Haug, pensjonsrådgiver hos Storebrand. Foto: Storebrand.

Det forklarer Knut Dyre-Haug, pensjonsrådgiver ved Storebrand.

Sparebanken Sogn og Fjordane har for eksempel satt IPS-fristen til 20.desember

Ifølge pensjonsrådgiveren setter flere banker egne frister i henhold til bankens datasystemer og rutiner.

– Om bankens systemer er robuste nok til å klare dette tett opp mot nyttårsaften, vil henge sammen med volumet. Kommer det for mange som skal opprette IPS, vil det være vanskelig å ha kapasitet.

Dyre-Haug råder derfor å bestemme deg i løpet av en ukes tid, og gjøre det unna før jul. Er du usikker, ring en rådgiver og spør om det du lurer på.

Når du oppretter IPS hos forsikringsselskap, bank eller hos en fondsforvalter, må du gå igjennom en raskt og enkel rådgivning for å sikre deg om at produktet passer. Deretter bestemmer du deg for beløpet du ønsker å spare.

– Utover dette har du selv kontroll over hvordan pengene spares, typisk hvor høy aksjefondsandel du ønsker. Som regel blir du også tilbudt en standardforvaltning tilpasset alder og risikovilje, opplyser Dyre-Haug.

Les også: Unngå å bli snytt for pensjon

Derfor får du skattelette

Det å opprette en IPS er like enkelt som all annen sparing, mener Dyre-Haug.

– IPS er ikke en spesiell måte å plassere sparepengene sine på. Man sparer på samme måte, benytter de samme fondene og betaler det samme som i de fleste andre langsiktige spareformer.

– Det som er spesielt er at Stortinget har valgt å gjøre sparing rettet spesielt mot pensjon ekstra lønnsomt ved å lage gode skatteregler for akkurat denne sparingen, sier pensjonsrådgiveren.

Det man sparer trekker man fra «alminnelig inntekt» . Skatteeffekten er derved 24 prosent for inneværende år.

– Det er like lønnsomt enten du sparer lite eller mye – fradragsprosenten er den samme. Sparer du 10.000 kroner får du 2.400 kroner i fradrag – sparer du maksbeløpet er fradraget også fire ganger så stort. Sparingen og avkastningen er fritatt for formuesskatt, forklarer Dyre-Haug videre.

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for deg som pensjonist

– Når du får pengene ut – tidligst fra 62 år – skal denne pensjonen beskattes som alminnelig inntekt, forklarer Harald Engelstad, pensjonsekspert og VI OVER 60s faste spaltist.

Men det er klart at å binde pengene sine til 62 og deretter få tilbake sparepengene sine over mange år har sine negative sider, understreker Dyre-Haug.

SPARING: Pensjonsekspert Harald Engelstad mener at det først og fremst er unge og middelaldrende med dårlige pensjonsrettigheter som vil ha nytte av den nye IPS. Foto: Pensjonsberegning.no.

– Det er nettopp for å bøte på denne ulempen at de svært gunstige skattereglene er innført. Faktisk gjør reglene det er så gunstig å spare i IPS fremfor andre sammenlignbare spareformer at man kan si at det man sitter igjen med etter skatt i IPS er det samme som man har igjen før skatt i andre spareformer, sier han.

Les også: Det kan straffe seg å jobbe for lenge

– Ikke bare for de unge

Sparing i IPS kan man gjøre fra man er 18 år til man er 75 år. Man kan når som helst etter 62 år bestemme seg for å starte utbetalingen fra IPS. Dette er en pensjonsordning, så utbetalingen skal spres over flere år. 10 år er minstetiden, og utbetalingen må skje frem til fylte 80 år

– Vær oppmerksom på at det minst skal utbetales 20 prosent av grunnbeløpet hvert år (tilsvarer cirka 19.000 kroner i dag). Dersom saldoen ved utbetalingsstart ikke er stor nok til å finansiere et beløp større enn dette frem til 80 år, settes utbetalingstiden ned uavhengig av reglene, forklarer Dyre-Haug.

Når du får sparepengene dine tilbake betaler du alminnelig skatt av det utbetalte beløp. Dette er faktisk med på å øke lønnsomheten i IPS fordi du slipper den høyere skattesatsen som gjelder sparing i aksjefond.  

Engelstad mener at det er først og fremst unge og middelaldrende med dårlige pensjonsrettigheter som vil ha nytte av den nye IPS. Dersom du alt er blitt pensjonist og trenger hver krone du får, er ikke dette noe godt alternativ. Det er for sent å kjøpe pensjonsforsikring i høy alder, hevder han.

Les også: Dette må du vite om inntekt ved siden av folketrygden

– Er du fortsatt er i jobb, vet at summen av dine pensjoner fra folketrygden, tjenestepensjon og andre pensjonsrettigheter du måtte ha – for eksempel privat AFP, fripoliser, oppsatte pensjoner og allerede innbetalte pensjonsforsikringer, at summen blir bra, så er neppe dette heller noe alternativ, om du ikke tilfeldigvis skulle ha mye ledige penger, sier han videre.

Dyre-Haug mener på sin side at IPS egner seg minst like bra for de godt voksne som for de yngre.

– Vi trenger ikke bekymre oss nevneverdig over bindingstiden. Dessuten er det flere i denne aldersgruppen som betaler formuesskatt enn andre. Sparing er lurt for alle uansett alder. Vi skal leve lenge og det er godt å sette av noen penger for fremtiden. IPS er derfor ekstra godt egnet for oss godt voksne, sier pensjonsrådgiveren mens han samtidig understreker:

– Vær klar over at dersom man dør før IPS pengene er brukt opp, går verdiene videre til ektefellen eller barn. IPS utbetales også ved uførhet.

Les også: Jobbe etter å ha tatt ut AFP?

Har du allerede IPS?

Dersom du allerede har en vanlig IPS-avtale, skal du vite at ved innføringen av den nye IPS-ordningen, vil dagens IPS bli stengt for nye avtaler, ifølge DNB.

Eksisterende avtaler kan videreføres med den samme skattemessige behandlingen som i dag, det vil si maksbeløp på 15.000 kroner og beskatning som pensjonsgivende inntekt ved uttak.

Du kan fortsette med eksisterende ordning i kombinasjon med sparing i den nye IPS-ordningen, men samlet fradrag kan altså ikke overstige 40.000 kroner, informerer DNB videre.

– Du har rett til å avslutte innbetalingen når som helst og du har også rett til å skifte pensjonsleverandør, understreker Harald Engelstad.

Les også: Du tjener tusenvis på å vente fem år med uttaket

FAKTA OM IPS

  •  IPS er en spareordning spesielt rettet inn mot pensjon
  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017.
  • Den nye versjonen skiller seg fra den forrige ved at maksimalt sparebeløp er økt og at skattereglene er endret. Gammel og ny versjon kan ikke slås sammen (pga skattereglene)
  • Du kan spare så mye du vil, og inntil 40 000 kroner i året.
  • Innskuddet gir fradrag i alminnelig inntekt (med 24 prosent i 2017.), slik at du kan få inntil 9 600 kroner igjen på skatten året etter.
  • Setter du pengene inn i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Hver utbetaling etter fylte 62 år skattlegges som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er heller ingen skatt på avkastningen underveis.