Unngå tette blodårer

Åreforkalkning kommer snikende over mange år, men du kan gjøre mye for å påvirke utviklingen.

Sykdommer knyttet til hjerneslag og hjerteinfarkt forårsaker ca. 40 % av dødsfallene og en høy andel av sykelighet og invaliditet i Norge. Men det finnes gode behandlingsmetoder for å begrense skadene.

Hjertet pumper hvert minutt flere liter blod rundt i kroppen. Årene forgrener seg en rekke ganger og blir stadig mindre. Blodet ender til slutt opp i ørsmå rør som en blodcelle så vidt kommer igjennom. Her kan blodet forsyne organene med næringsstoffer og fjerne avfallsstoffer. Så flyter det videre i stadig større rør til det når høyre side av hjertet der det pumpes inn i lungene. Her fjernes karbondioksid og de røde blodcellene fylles med oksygen, før blodet renner inn på venstre side av hjertet og på ny pumpes ut i kroppen.
De store truslene mot denne livgivende strømmen gjennom kroppen, er åreforkalkning og blodpropp. Åreforkalkning kommer snikende over mange år, mens blodpropp dannes på minutter eller timer.
Blodpropp krever oftest akutt innleggelse. Valget av behandling kan være vanskelig. Avgjørelsen må tas raskt – blodpropper kan gjøre ubotelig skade. Åreforkalkning er en sykdom med klare årsaker og noen av disse kan påvirkes. Viktigst er røykeslutt, fysisk aktivitet og kostholdet.

I augustnummeret av VI OVER 60 kan du lese om tette blodårer og hva du kan gjøre for å redusere risikoen.