Ukjente YTP-regler

Det er forskjell på ytelsespensjon i private og offentlige bedrifter. Hører du til vinnerne eller taperne?

Trodde du at ytelsespensjon automatisk sikrer deg 2/3 av sluttlønnen når du blir pensjonist? Så enkelt er det ikke.

Mens alle bedrifter tidligere hadde en ytelsespensjon, er det i dag under 200.000 privatansatte som har denne ordningen. De aller fleste har måttet gå over til innskuddspensjon. Av de som fremdeles har en ytelsesordning får fire av ti lavere pensjon enn 66 % av den lønnen de hadde da de sluttet. Noe av det som avgjør utregningen er hvor mye du har opptjent i folketrygd. Har du en YTP-ordning bør du derfor lære deg begrepet «beregnet folketrygd». Grunnlaget for ytelsespensjonen kan i noen tilfeller vise seg å være feil, slik at du kan få for lite utbetalt i forhold til det du forventer.

I augustutgaven av VI OVER 60 viser pensjonsrådgiver Harald Engelstad noen eksempler på pensjonsfeller og gir deg tips til hvordan du selv kan sjekke hvor høy pensjonen din blir.