Tenåringsordbok for besteforeldre

Får du uforståelige tekstmeldinger av dine barnebarn?

Får du uforståelige tekstmeldinger fra dine barnebarn? Skjønner du ikke hva forkortelsene SEFF, LOL og SERR betyr?

Språkhistorien viser at slang har eksistert til alle tider. De største endringene i språket skyldes påvirkning fra teknologiske nyvinninger og innvirkning fra for eksempel engelsk. – Vi ser gjerne på slanguttrykk som veldig kreative, men de følger ganske faste mønstre i hvordan de oppstår, sier språkforsker Ingrid Kristine Haslund.

Du kan se på ungdomsspråket og alle de merkelige forkortelsene deres som en mulighet til å kommunisere for eksempel med dine barnebarn. Ved å vise interesse og be dem lære deg hva ordene, forkortelsene og uttrykkene betyr, skaper du oppmerksomhet om språket. Du trenger ikke bruke uttrykkene selv, men dersom du setter deg inn i hva de formidler, kommer du ungdommen i møte på en måte som innbyr til respekt. De vil kunne føle seg sett og akseptert, ikke kritisert.

Slang har en sosial funksjon, den virker inkluderende innad i gruppen, men ekskluderende på dem som er utenforstående og ikke forstår kodene.

Ønsker du å forstå dagens ungdomskoder får du tenåringsordboken i januarutgaven av VI OVER 60.

Abonner på VI OVER 60
Følg VI OVER 60 på Facebook