Sykepenger og pensjon

Hva skjer med pensjonen din om du blir langvarig syk etter fylte 62 år?

Hvilke rettigheter har du om du blir syk eller mister jobben etter at du er fylt 62 år? Og hvilken innvirkning får det på pensjonen?

Det enkle svaret er at til du fyller 67 år, gjelder de samme reglene for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd enten du jobber i privat eller offentlig sektor. Men det finnes fallgruver, og du kan ikke alltid stole på det svaret du får – du må vite hvem du skal spørre. Det er særlig i forhold til AFP at reglene kan være innfløkte, og du kan ikke stole på at noen andre tar ansvaret for at du får det du har rett til.

I januarutgaven av VI OVER 60 gir pensjonsrådgiver Harald Engelstad deg noen holdepunkter til å finne ut av hvilke rettigheter du har i tilfelle sykdom eller uførhet.

Abonner på VI OVER 60
Følg VI OVER 60 på Facebook