Stress og alder

Blir vi bedre eller dårligere til å takle stress med årene?

I passe mengder vil stress gjøre oss mer skjerpet og hjelpe oss til å løse problemer. Men blir vi for stresset kan det være helsefarlig.

De som er mest stresset, befinner seg i aldersgruppen mellom 30 og 44 år.
– Vi blir gjerne mer overbærende, tolerante og vidsynte med årene, sier stressforsker og psykiater Are Holen. Han mener at en del forhold derfor ikke stresser oss like mye som tidligere. Men hvis eldre utsettes for høye krav om prestasjon og hurtig leveranse, blir de trolig mer stresset enn da de var yngre.

Forklaringen er at vi trenger med tid til å samle oss og hente oss inn. Godt voksne trenger mer forutsigbarhet, oversikt og et roligere tempo for ikke å bli slått ut av stress.

Les og lær mer om stress og hvilke helsefarer høyt stressnivå kan medføre i aprilutgaven av VI OVER 60.