ntb 679575040 (1)

Sikre deg ved utleie

Dersom du leier ut en bolig og får den tilbake i dårlig stand, med skader eller rotete og ikke vasket ut – hvilke rettigheter har du da?

TEKST: CHRISTINA STEIMLER FOTO: NTB

Berit har leid ut leiligheten i snart to år til det som fremsto som et rolig par i slutten av 20-årene. Når de flytter ut, ser hun flere store hakk og riper i parketten. I tillegg er skapet på baderommet ødelagt og det samme er to av kjøkkenskapene. Når hun tar en nærmere gjennomgang av leiligheten, finner hun enda flere små og større skader. Hun er fortvilet og prøver å få tak i leietakerne, men de tar ikke telefonen. Hvilke rettigheter har hun som utleier i en slik situasjon?

Levers tilbake i samme stand

Leietaker har plikt til å levere tilbake leiligheten i ryddet og rengjort stand. Det betyr at gulvet må være vasket godt, og det må være vasket over øvrig inventar i leiligheten.

Leiligheten må være i samme stand som ved innflytting, bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde. At parketten er blitt slitt av vanlig bruk er for eksempel noe som må aksepteres av utleier.

En kompensasjon for normal slitasje og elde får utleier gjennom den månedlige husleien. Er det derimot hakk og skader i parketten, er dette skader som leietaker kan holdes ansvarlig for.

Krev erstatning

Hvis husrommet ikke er ryddet og rengjort i det hele tatt, eller det er flere områder som ikke er vasket godt nok, kan utleier kreve erstatning for sine nødvendige kostnader til rengjøring.

Hvis utleier har brukt rengjøringsbyrå, kan som regel hele beløpet kreves erstattet av leietakeren. Er det derimot gjort en egeninnsats med rengjøring, kan det kreves ca. 200 kroner i timen. Det er etter disse normene det blir fastsatt erstatning i Husleietvistutvalget.

Hva som var nødvendig av rengjøring, beror på leilighetens tilstand ved utflytting.

Det anbefales å alltid ta bilder av leiligheten hvis den blir forlatt i skitten eller uordnet stand. Da sikrer man seg dokumentasjon i tilfelle leietakeren ikke gjør opp for seg frivillig.

Hvis husrommet er påført skader, bør dette også dokumenteres med bilder. Det er også viktig å ta bilder av leilighetens tilstand før innflytting. Det vil da være enklere å bevise hvilke skader som skyldes leietakers bruk. Det vil også gjøre at man står sterkere hvis det oppstår en tvist.

annonse fordeler2522

Reager raskt

For skader påført leieobjektet kandet kreves nødvendige utgifter til utbedring. For ikke å miste kravet sitt må man som utleier sende en reklamasjon som påpeker skadene og gi klart uttrykk for at det vil bli krevd erstatning.

En reklamasjon må sendes snarest etter utflytting og senest to uker etter leieforholdets avslutning. Det handler altså om å reagere raskt når du oppdager skaden.

Når det gjelder selve erstatningskravet kan det som nevnt kreves nødvendige utgifter til utbedring. Det kan ikke kreves erstatning tilsvarende det en helt ny komfyr vil koste dersom den som sto i leiligheten var ti år gammel. Da må man forsøke å finne ut av verdien på den komfyren som er ødelagt. Utleier skal ikke tjene på skadene, hun skal bare bli riktig kompensert.

Dersom leietaker ikke er villig til å betale erstatning til tross for at han eller hun har skadet leiligheten, kan utleier sende en klage til Husleietvistutvalget eller forliksrådet.

Da kan man få en avgjørelse på om leietaker plikter å betale erstatning og hvor mye som eventuelt må betales.

nyhetsbrev egenannonse grønn