bible,in,hotel,room,on,night,stand

Fra sexolog-spalten: Troen ødelegger sexlivet vårt

Mannen opplever at ektefellens tro skaper hemninger og skam i sexlivet. Les hva sexolog Gro Isachsen svarer.

SPØRSMÅL: Jeg har vært gift i snart 45 år. I hele vårt samliv har min kone vært med i en kristen forsamling. Det har tidligere hendt jeg har vært med henne til møtene, men i de siste årene har jeg meldt pass. Trosfellesskapet hun er en del av appellerer ikke lenger til meg. Jeg sitter heller igjen med en følelse av bitterhet, siden det virker som hun oftere foretrekker å være sammen med menigheten enn med meg.


Etter mitt syn har hennes tro påført samlivet stor skade. En årsak er hvordan troen hennes har påvirket seksuallivet vårt. Alle tegn på nærhet og kjærlighet har gradvis forsvunnet, og er nå nesten borte. Jeg opplever henne som fylt av hemninger, sjenanse og med mye skam. Det gjør at hun aldri har villet snakke om noe som helst om sex. De eneste gangene jeg har opplevd noen form for entusiasme for å ha sex har vært da vi var enige om å lage barn, og det er lenge siden.


Overfor barna våre hadde hun en fordømmende holdning når de kom i puberteten og begynte å få kjærester, i hvert fall til de giftet seg og sex ble lovlig i hennes øyne. Nå er barnebarna, gamle minner og matlaging det eneste vi har felles. Er det noe jeg kan gjøre?

Johan

740x350 vo60vinterkamptilbud1ny

SVAR: Min erfaring er at syn på sex som syndig og skamfullt kan prege mennesker så sterkt at de aldri klarer å glede seg over og nyte seksualiteten. Et slikt syn innprentes ofte i religiøse miljøer. Svært mange troende sliter derfor med seksualiteten.


I perioder har mer enn halvparten av de som har oppsøkt meg for hjelp en religiøs bakgrunn. Mye av det de trenger hjelp til forsterkes av troen på en dømmende Gud, som ikke aksepterer seksuelle drifter og begjær.
Sexlivet preges jo av hva vi tenker om sex. Om vi assosierer sex med noe skammelig og vulgært, er det mange som får problemer med å gjøre det skammelige og vulgære. De kjenner motstand mot tenning, kanskje også fordi sex aldri har blitt snakket om, slik du beskriver din kone sliter med. Det skaper tabuer og et manglende begrepsapparat. Og hvordan skal hun som mangler begreper uttrykke egne behov om hva hun trenger, og hva som gir henne glede og tilfredsstillelse?

annonse fordeler

Det finnes mange troende med et sunt og positivt syn på seksualiteten. Et syn blant annet preget av at det står i Bibelen at «mannen kom til henne og de ble ett». Ikke noe krav om at sex bare hører hjemme i ekteskapet, og ingen fordømmelse mot å leve ut sin seksualitet. En slik holdning gir atskillig større sjanser til seksuell nytelse, til leken og sanseligheten. Mitt håp er at et slikt syn sprer seg blant alle troende.

Kanskje du kan appellere til hennes sexlyst ved å finne fram sex-positive sitater i bibelen eller lignende skrifter? Så kan dere sammen lese for eksempel Salomos høysang. Det vil kanskje gi henne tillatelsen til å nyte nærheten og akten.