Planlegg turen med Rutebok-app

Nå kan du finne alle rutetider samlet på ett sted, uansett hvor du er eller hvor du skal, på mobilappen Entur og nettsiden en-tur.no.

Nå kan du finne alle rutetider samlet på ett sted, uansett hvor du er eller hvor du skal.

Tekst: Jenny Micko Foto: NTB Scanpix
Første gang publisert i VI OVER 60 juli 2018

Rutebok for Norge ble utgitt første gang i 1869. Nesten 150 år senere er alle rutetider for buss, trikk, tog og ferge i hele landet samlet i en app.

Mobilappen Entur og nettsiden en-tur.no har samlet 58 500 stoppesteder, 3000 reiseruter og 60 kollektivselskaper i én felles løsning. På sikt skal du også kunne kjøpe billetter gjennom løsningen, men foreløpig er dette bare mulig for tog og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Siden systemet er statlig eid, har ikke kollektivselskapene mulighet til å betale seg til bedre synlighet. Reiseforslaget som kommer opp, skal dermed være den ruten som passer best for deg, uansett hvor du befinner deg i landet.

LANG HISTORIE
Norges Kommunikationer, eller Reiseblad som publikasjonen het de første årene, ble i 1918 slått sammen med Norges statsbaners rutebok og omdøpt til Rutebok for Norge. Den kom ut ukentlig mellom 1880 og 1932, senere hver fjortende dag. Fra 1991 ble papirutgaven gitt ut fire ganger i året, deretter halvårlig.

Mellom 1994 og 2005 ble også gitt ut en elektronisk versjon på diskett og CD. Fra 2003 og frem til høsten 2017 var tjenesten tilgjengelig på internett. Den første appen kom for iPhone i 2011 i form av en reiseplanlegger som også var tilrettelagt for blinde og svaksynte. Samtidig ble papirversjonen utfaset.

Allerede i 2006 etterlyste Stortinget en nasjonal digital reiseplanlegger. Ansvaret ble lagt til Vegdirektoratet som fikk med NRK, og etter hvert også Ruter i Oslo og Akershus med på laget. Håpet var at det hele skulle ta seks til åtte måneder. En gjennomgang av systemet viste at dette ikke var mulig, og internasjonale konsulentselskap ble hentet inn for å definere en helt ny løsning.

I april 2017 ble det statlige utgiverselskapet Norsk Reiseinformasjon overtatt av Samferdselsdepartementets nye selskap Entur. Det ble starten på den nasjonale reiseplanleggeren som nå samler hele Norge til ett kollektivrike.

Entur
- I Norge er det i dag over 60 kollektivoperatører, med hver sine rutetider og data.
- Frem til nå har hvert selskap hatt sine egne rutiner for hvordan de presenterer 
rutetider og annen reiseinformasjon.
- Entur AS er eid av Samferdselsdepartementet, og leverer tjenester som gjør det 
enkelt å planlegge, sammenligne og kjøpe reiser på tvers av alle kollektivselskaper i Norge.
- Mobilappen Entur og nettsiden en-tur.no, der alle rutetider for landets buss-, trikk-, 
tog- og fergelinjer er samlet på ett sted, ble lansert i februar i år.

APP OG NETTSTED
Markedsdirektør i Entur, Annette Skaarnæs forteller at dagens reiseplanlegger gjør Norge til en slags pilot-nasjon for hele EU.

– Jobben har bestått i å utvikle felles databaser for alle stoppestedene i Norge og for alle rutetabellene. Dette er grunnlaget for både reiseplanleggingsappen og nettstedet en-tur.no.

Til nå er det cirka 55.000 reisende som har lastet ned appen. I tillegg er det mange som bruker entur.no.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, men får også gode innspill på reisesøk som kunne vært bedre, og på valgmuligheter brukerne savner.

I den første versjonen som ble lansert, kom det blant annet reaksjoner på at det vare var et begrenset utvalg billetter tilgjengelig.

– Vi fikk mange tilbakemeldinger fra honnørkunder som syntes at dette var for galt at det bare var mulig å bestille for barn og voksne. Derfor snudde vi oss raskt rundt, og nå er honnørbillettene for tog innenfor Oslo og Akershus også er på plass. Det skjedde bare en måned etter lanseringen 8. februar.

BRUKERTESTER
– Hvordan har dere arbeidet med brukervennlighet?

– Vi jobber tett med publikum for å teste ut tjenesten under utviklingen, og har også mange brukertester underveis. Tilbakemeldingene fra dem som tester avgjør både større veivalg og de mindre justeringene som skal gjøre appen brukervennlig. I tillegg jobber vi med universell utforming, og har blant annet dialog med Norges Blindeforbund.

Målet med appen er å gjøre det lettere for folk å reise kollektivt, slik at stadig flere lar bilen stå i garasjen.

– Vi ønsker at de som ikke kjenner godt nok til kollektivtilbudet i dag, skal finne et tilfredsstillende tilbud. Og at de som allerede reiser kollektivt til jobb eller i nærområdet, skal være i stand til å velge kollektivt når de er på mer ukjente trakter. Mange steder er kollektivtilbudet vanskelig å sette seg inn i hvis du ikke er lokalkjent, og vi ønsker å gjøre alle til kollektiv-mestere, også på bortebane.

NYE FUNKSJONER
Den største jobben har vært å få samlet alle kollektivdata i ett system.

– Disse dataene brukes i Entur-appen, men er også gratis å hente ut for alle andre som ønsker å bruke dem, enten det er kollektivselskapene eller andre som finner det nyttig med kollektivdata i sine tjenester. I dag er det for eksempel mulig å søke opp været på alle de nesten 60.000 stoppestedene i Norge på yr.no.

Appen vil stadig få nye funksjoner.

– Vi ønsker blant annet å tilby appen i både nynorsk og engelsk versjon, og vil sammen med kollektivselskapene jobbe for at det skal bli mulig å kjøpe stadig flere typer kollektivbilletter hos oss. I dag er dette som nevnt kun mulig for tog og innenfor Oslo og Akershus, men vårt mål er at alle kollektivbilletter for hele Norge skal kunne kjøpes hos Entur. Og at det skal være mulig å kjøpe billetter for hele reisen med et klikk, selv om man benytter flere ulike kollektivselskap for å gjennomføre reisen sin, avslutter Skaarnæs.