REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

tired,elderly,man,suffering,neck,pain,after,working,with,laptop

Oppsigelse i prøvetiden for 62-åring

Han er 62 år og og er på slutten av en seks måneders prøvetid i ny jobb. Nå risikerer han å bli oppsagt på grunn av dårlig kjemi med en kollega. Er det god nok grunn? VI OVER 60-advokaten svarer.

Tekst: Advokat Erik Råd Herlofsen Foto: NTB

SPØRSMÅL: Jeg er 62 år og har vært arbeidsledig i et par år. Jeg var derfor veldig glad da jeg for fem måneder siden fikk ny jobb som HR-medarbeider i en lokal bedrift. I min ansettelsesavtale er det inntatt en standardbestemmelse om seks måneders prøvetid med 14 dagers oppsigelsestid. Da jeg dessverre har dårlig kjemi med en kollega, har arbeidsgiver varslet at jeg vil bli innkalt til drøftingsmøte og kan bli oppsagt i prøvetiden. Kan de virkelig gjøre dette? 

SVAR: Innledningsvis bemerkes at stillingsvernet i Norge er sterkt, også i prøvetid. Terskelen for oppsigelse i prøvetid er imidlertid noe lavere enn ved oppsigelse utenfor prøvetid. Arbeidsmiljøloven angir at oppsigelse i prøvetiden må være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Forutsetningen for oppsigelse er blant annet at arbeidsgiver underveis har gitt gode og nødvendige instruksjoner, tilstrekkelig opplæring og relevante tilbakemeldinger, slik at arbeidstaker gis mulighet til å innrette seg, korrigere seg og utføre arbeidet i samsvar med arbeidsgivers forventninger.

Samarbeidsproblemer kan utgjøre saklig oppsigelsesgrunn, men det er arbeidsgiver som har bevisbyrden og som må kunne dokumentere at saksbehandlingen har vært god og kan etterprøves av domstolene. Ved oppsigelse i prøvetid er det viktig å være klar over at arbeidstaker, dersom oppsigelsen bestrides, normalt ikke kan kreve å stå i stillingen og motta lønn.

Det høres ut som om du har en god sak og bør kontakte din fagforening eller advokat.