Tankemønstre og begrensninger

Når bestemte du deg for at du ikke kunne påvirke noe i livet ditt?

Hvis du lærer å se situasjonen og din egen evne på en annen måte, vil nye muligheter og løsninger umiddelbart være tilgjengelig. Du kan endre uhensiktsmessige tankemønstre og ubehagelige og vonde følelser. For når bestemte du deg for at du ikke kunne påvirke noe i livet ditt?

Tekst: Anne Marit Hjelme Foto: NTB Scanpix
Første gang publisert i VI OVER 60 juli 2019

Et utfordrende og effektivt terapeutisk spørsmål som provoserer noen: «Når bestemte du deg for at» du ikke kan bli friskere, få en bedre helse, har viljestyrke til å endre livsstilen, må spise sukker for å være lykkelig, ikke kan trene på et helsestudio, ikke har energi til å gripe fatt i livet ditt, ikke kan gjøre noe med det som plager deg?

Handlings-modus
Sånn kunne jeg fortsatt, å spørre, igjen og igjen. Når bestemte du deg for …? Aldri, vil du kanskje si. Fordi du aldri har tatt en aktiv beslutning om dette som står i veien for endring – som du er deg bevisst. Og nettopp det er poenget her: Mange av de beslutningene vi tar skjer på et ubevisst plan. På autopilot, uten at vi vet hvorfor. Styrt av våre egne mønstre, følelser og begrensninger, om hva som er mulig og ikke. Ved å bli bevisst hva som stopper deg fra handling, blir du også i stand til å sette deg selv i et handlings-modus. Fordi du kan fjerne årsaken som hindrer deg, som du kanskje ikke visste var en begrensning og gjorde deg handlingslammet.

Verktøykasse
Vi snakker her om en pseudovitenskapelig tilnærming til kommunikasjon, personlig utvikling og psykoterapi. NLP står for nevro lingvistisk programmering. Metoden ble utviklet på 70-tallet av psykologene Bandler og Grinder som hevder at det er sammenheng mellom nevrologiske prosesser, språk og atferdsmønstre – lært gjennom erfaring og programmering. De utviklet også ulike verktøy som kan bidra til å forandre disse mønstrene, for å oppnå bestemte mål.

Hvordan vi fungerer
Jeg er selv sertifisert NLP-coach og har jobbet med både teorien og verktøyene i praksis. NLP er læren om hvordan vi mennesker og hjernen vår fungerer. Nevro, fordi vi opplever verden gjennom sansene våre; følelser, hørsel, smak, lukt og syn. Lingvistisk, har med språk å gjøre og innbefatter all kommunikasjon med oss selv og andre. Programmering, fordi vi alle er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på. Det er altså en programmering som utløses, enten vi vil eller ikke.

Ressursfull
Det som virkelig smaker av magi er at vi har muligheter til å omprogrammere uhensiktsmessige mønstre vi har tilegnet, bevisst eller ubevisst, gjennom livet. Det gir oss et fantastisk mulighetsrom. Vi har mange flere ressurser enn det vi ofte tror er tilgjengelig. Og vi kan med veiledning og øvelse trene på å tenke mer konstruktivt og hensiktsmessig, slik at vi ikke lar begrensninger i nåtid eller fortid stå i veien for at vi kan skape det livet vi ønsker oss. Du kan nemlig forbedre ditt selvbilde og tro på deg selv, din innstilling – og dermed skape forandringer og fremme egen vekst. Ved å se på situasjonen din på en ny måte, ta nye «briller» på, kan du finne løsninger du ellers ikke ville sett.

Tenke- og atferdsendring
NLP kan hjelpe deg til å oppdage hva du virkelig vil, skape de forandringene du vil ha, bli bedre på å sette deg mål, finne motivasjon til å gjøre endringer i livet, skape nye atferds- strategier, gi slipp på begrensninger og vonde følelser og få tilgang på egne ressurser på en enklere måte. Jeg har hatt stort utbytte av metoden selv under mitt «jeg endrer livsstils»-prosjekt. Det er så lett å begrense seg selv å miste troen på hva en kan få til, hvilke resultater en kan oppnå – fordi vi kanskje har feilet før. Jeg siterer min favoritt av Einstein: Du kan ikke fortsette å gjøre det samme og forvente et annet resultat. Det å endre innarbeidete mønstre, tenkemåte og vaner kan derfor være nøkkelen til suksess.

Følg Facebooksiden «Bli friskere med VI OVER 60» og få inspirasjon til en sunnere hverdag!