REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

Midlertidig ansatt etter 60

En midlertidig ansettelse kan åpne opp for en mer permanent jobb, også for seniorene i arbeidslivet.

Nye regler i arbeidslivet åpner opp for midlertidige ansettelser. Er det en ulempe for godt voksne som søker jobb?

Det er et faktum at eldre arbeidstakere ofte er de som først må gå når bedriftene nedbemanner og omstiller. Mange opplever at de har vansker med å få nytt arbeid, samtidig som retten til dagpenger bortfaller etter fylte 67 år. Det gjør at mange unnlater å melde seg som arbeidssøkende og velger å bli pensjonister i stedet.
Advokat Erik Råd Herlofsen peker på at mange arbeidsgivere kan kvie seg til å ansette en eldre person nå når den alminnelige aldersgrenser i arbeidslivet er hevet til 72 år. En midlertidig stilling kan derfor være et gode fordi det blir lettere å få innpass hos en bedrift.

I juliutgaven av VI OVER 60 får du en grundig innføring i hvilke regler som nå gjelder.