274425182

Lavt stoffskifte: Når kroppen går på lavgir

Lavt stoffskifte er svært vanlig, særlig hos kvinner, og opptrer hyppigere i godt voksen alder. Men symptomene er vage og kan ofte vise seg å ha helt andre årsaker.

Tekst: Ingjerd Strøm Skreien Foto: NTB

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at så mange som 12 prosent av kvinner i alderen 60–69 år er diagnostisert med hypotyreose – lavt stoffskifte. For kvinner i 70-årene er andelen nesten 14 prosent.

 – Med andre ord er mer enn hver tiende kvinne i aldersgruppen 60–80 år rammet av denne sykdommen. Som tallene viser, øker forekomsten av hypotyreose med økende alder, men dette skjer gradvis, opplyser allmennlege Lars Omdal ved Balderklinikken. Han er også medlem av faglig råd i Stoffskifteforbundet.

I løpet av de siste tiårene er det også en økning i antall tilfeller av hypotyreose. Dette mener Omdal kan delvis forklares med at fastlegene er blitt mer oppmerksomme på å sjekke godt voksne, og da særlig kvinner, for lavt stoffskifte. 

– Det er flere som nå får behandling enn på nittitallet, det ser vi også at flere nå får utskrevet tyroideahormoner. Færre går med ubehandlet lavt stoffskifte, men det er likevel grunn til å be fastlegen ta stoffskifteprøver dersom du har gått med et lavt energinivå, nedstemthet og en vekt som ikke rikker på seg år etter år. Ubehandlet hypotyreose kan gi langvarige og til dels alvorlige helseproblemer, understreker Omdal.

Finstemt hormonbalanse

Hormonet tyroksin, som regulerer stoffskiftet, produseres i skjoldbruskkjertelen. Det meste av tyroksinet er bundet til proteiner i kroppen vår, men en liten andel er såkalt fritt tyroksin (T4). Hypotyreose oppstår dersom skjoldbruskkjertelen produserer for lite tyroksin. Aktivitetsnivået i skjoldbruskkjertelen styres av det overordnede hormonsenteret i hjernen (i hypothalamus og hypofysen) som styrer mengden av tyreoideastimulerende hormon (TSH). 

Hvis produksjonen av tyroksin går ned, vil utskillelsen av TSH gå opp for å stimulere skjoldbruskkjertelen til å øke produksjonen av tyroksin. Diagnosen primær hypotyreose stilles om TSH er høyere enn normalt, fra 0,5 til 3,6 mIE/L hos voksne, og T4 er lavere enn eller i nedre del av normalområdet. 

Den vanligste årsaken til hypotyreose er autoimmun tyroiditt, en betennelse i skjoldbruskkjertelen som medfører at hormonproduksjon gradvis reduseres. Hos mange vil et forhøyet nivå av antistoffet anti-TPO være første tegn på sykdommen. 

Personer som får radioaktivt jod som behandling for høyt stoffskifte, vil ofte utvikle lavt stoffskifte i løpet av måneder eller år. En annen viktig årsak til lavt stoffskifte er kirurgisk fjerning av skjoldbruskkjertelen. På verdensbasis er jodmangel den viktigste årsaken til hypotyreose. 

I grenseland

Subklinisk hypotyreose er en tilstand som defineres gjennom målinger av litt forhøyede TSH-verdier (3,7-10 mIE/L), mens mengden fritt tyroksin er normal. Vanligvis er pasientene uten symptomer på lavt stoffskifte, men en del av de vanligste kjennetegnene kan også forekomme. Tilstanden er omstridt og det omdiskutert om den skal behandles.

Omdal har erfart at mange kvinner i godt voksen alder har uspesifikke symptomer. 

annonse fordeler01122

– Det at de kjenner seg trette, slappe og deprimerte og gjerne sliter med vekten, kan handle om mange ting. Plagene trenger ikke skyldes lavt stoffskifte. Men de som har slike plager blir gjerne skuffet når legen sier at stoffskifteprøvene er normale. Når blodprøvene viser verdier som ligger i grenseland, befinner vi oss i en gråsone der det ikke er helt uproblematisk å starte behandling med hormoner, mener lege Lars Omdal. – Ofte gir medisinene en forbigående, «falsk» bedring. Men på lengre sikt risikerer vi overbehandling, som i sin tur kan føre til forhøyet stoffskifte – hypertyreose. 

Vi må se mer helhetlig på plagene, ved å møte pasienten i den livssituasjonen hun er og de på alle faktorene som påvirker den fysiske og psykiske helsen. Å kjøre på med medisinering kan ende med at vi mister fokuset på hva plagene egentlig handler om. Og selv om det skulle dreie seg om et moderat lavt stoffskifte, er det viktig å ta kontroller og nye blodprøver for å komme frem til den riktige doseringen for hver enkelt pasient.

Varierer

Omdal forklarer at nivået av stoffskiftehormoner vil kunne variere gjennom døgnet og fra person til person.

– Hver og en av oss har sitt eget likevektspunkt, også når det gjelder stoffskiftet. De såkalte referanseverdiene er ganske vide. For å finne hva som er din normalverdi må det tas flere prøver mens du er frisk, altså før det er noe galt med stoffskiftet. Det kan virke som om en stressende livssituasjon kan utløse enkelte autoimmune sykdommer, som blant annet hypotyreose. Har du allerede en autoimmun sykdom, kan det også være en risikofaktor. Og motsatt risikerer du oftere å få revmatiske lidelser som Sjøgrens syndrom og reumatoid artritt. 

– Er det noe som kan gjøres for å forebygge et lavt stoffskifte?

– Forebygging handler i bunn og grunn om en sunn livsstil. Når det gjelder kosthold spekuleres det riktignok på om enkelte stoffer, for eksempel gluten, kan være med på å fremprovosere endringer i stoffskiftet, men dette er usikkert og vil uansett ikke gjelde alle. 

Tilpasset behandling

Hypotyreose kan gi symptomer fra de fleste organer. Hvor alvorlige plagene blir, er avhengig av varighet av sykdommen og hvor lavt stoffskiftet er blitt. Hjerte-kar lidelser som følge av forhøyet kolesterol og blodtrykk forekomme.  

– Ubehandlet lavt stoffskifte kan også gå ut over hjernen og den kognitive funksjonen. Det kan føre dårligere hukommelse og konsentrasjon med symptomer som nesten minner om en begynnende demens. Så å gå med et ubehandlet lavt stoffskifte over tid er absolutt ikke ønskelig. Heldigvis vil noen av symptomene kunne gå tilbake med god behandling.

Den vanligste behandlingen for hypotyreose har i mange år vært tyroksin i tablettform. Eldre personer og de som har hjertesykdom må begynne med en lav dose og øke dosen langsomt. Kvinner som tar tyroksin etter overgangsalderen har økt risiko for å få beinskjørhet. Det er derfor viktig å tilstrebe lavest mulig dose. For høy dose tyroksin kan dessuten øke faren for angst og atrieflimmer. 

– Jeg prøver å finne en behandling som er tilpasset den enkelte pasient. Hvis standard behandling med bare T4 (Levaxin) fungerer dårlig, kan det forsøkes tillegg av en liten dose T3 med en litt redusert dose T4 for å finne den rette balansen. Du kan leve godt og lenge med et lavt stoffskifte, så lenge medisindoseringen blir tilpasset, avslutter Lars Omdal.

Kilder: nhi.no, stoffskifte.org

nyhetsbrev egenannonse grønn