REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

Bli språkmektig

Å lære nye språk gir kunnskaper, større selvtillit, økt språkbevissthet - og et åpnere sinn.

Når du lærer fremmedspråk får du innsikt i andre kulturer. I tillegg til økt språkbevissthet tilpasser du også deg et åpnere og kulturelt rikere samfunn.

Det er mange måter å lære språk på. Alle lærer på litt forskjellig måte og trenger ulik tid. Noen lærer best alene, andre i grupper. Det finnes også de som hopper over både undervisning og lærebøker, og som lærer språket etter naturmetoden.
Uansett metode anbefales du å skaffe deg en lærebok. Det kan også være lurt å lage en arbeidsplan og sette opp faste tider i uken for språkopplæringen.
Når du lærer språk, tilegner du deg også kunnskaper. Og med kunnskaper vokser selvtilliten.

Har du lyst til å lære et nytt språk? Få nyttige tips i oktoberutgaven av VI OVER 60.

Abonner på VI OVER 60
Følg VI OVER 60 på Facebook