Hvordan overleve sorg

Hvordan finne nye veier til et meningsfylt liv, og ikke bli værende i savnet og smerten?

Sorg og tap er livets store utfordringer. Alle mennesker opplever å miste noen som står dem nær i løpet av livet. Hva gjør at noen finner nye veier til et meningsfullt liv, mens andre forblir i savnet og smerten?
– Situasjonen sørgende befinner seg i gjør det livsnødvendig å få snakke om hva de opplever og tenker rundt livet, døden, troen og tvilen, hvor er Gud midt oppi det som er skjedd? Som tilhører føler jeg meg ofte på «hellig grunn» i slike stunder. Å få ta del i det mest personlige, private, levd liv og følelser, lærer meg mye om livet, sier diakon og sykepleier Grete Ringdal i en samtale med skuespiller Elsa Lystad. Hennes erfaring er at til tross for at du har mennesker å dele sorgen med er du til syvende og sist alene – og du må akseptere at det mennesket som har betydd mest for deg, er borte for alltid. – Den delen av prosessen tok meg mange år.

Å bearbeide sorg tar lenger tid enn vi aner. Du bærer den kanskje med deg resten av livet. Les resten av samtalen om hvordan man overlever sorg mellom Elsa og Grete i juninummeret av VI OVER 60.