Hvem skal du gi din stemme?

Partiene slår om seg med store ord og gode forsetter. – Men det finnes mange grelle eksempler på at det ikke alltid er samsvar mellom liv og lære i politikken, sier tidligere politisk journalist Olav Garvik.

Partiene slår om seg med store ord og gode forsetter. – Men det finnes mange grelle eksempler på at det ikke alltid er samsvar mellom liv og lære i politikken, sier Olav Garvik.

Tekst: Ingjerd Strøm Skreien  Foto: NTB
Publisert i VI OVER 60 september 2021

Som mangeårig politisk journalist i Bergens Tidende vet han hva han snakker om.
Garvik henter et eksempel frem fra hukommelsen: Aps daværende nestleder Helga Pedersen lovte gratis tannbehandling til eldre. Løftet ble aldri noen realitet, og Garvik konstaterer at flere partier også i denne valgkampen bruker fri tannbehandling som lokkemat.

– Retten til å stå i jobb ut over vanlig pensjonsalder er et annet tema som går igjen. Fremskrittspartiet vil høyne grensen til 75 år, mens Høyre vil fjerne aldersgrensene helt. Problemet er at politikerne ikke sitter med all makt i disse spørsmålene. Aldersgrenser som ikke er lovfestet reguleres blant annet av partene i arbeidslivet. Selv om du gjerne vil fortsette å jobbe, er det ikke sikkert du får muligheten.

Få tydelige eldrestemmer
Garvik peker også på at det er få tydelige stemmer i eldrepolitikken.
– Seniorpolitikk er sjelden det som dominerer i valgkampen, kanskje med unntak av pensjonsregulering og har lett for å drukne i mengden av andre saker. Et unntak er nok Carl I. Hagen (FrP) som i mange år har vært en tydelig talsmann for seniorene. Astrid Nøklebye Heiberg (H) kjempet også for de eldres sak. Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, har langt mer makt.

VI OVER 60 har laget en oversikt over eldrepolitikken til ulike partiene. Den kan du finner her.

Opposisjonen står friere
– Begreper som «verdighet», «trygghet« og «ressurs» går igjen når det gjelder seniorpolitikk og eldreomsorg hos flere av partiene. Er det bare tomme ord?
– Det partiet som kanskje ser på seniorene med mest velvilje og som har lagt mest arbeid i å meisle ut en detaljert eldrepolitikk, er Frp. De vil gjerne appellere til vår aldersgruppe, og siden de er i opposisjon, står de friere til å komme med konkrete løfter. Frps programløfter er preget av at pengene sitter løst, jeg er usikker på hvordan de har tenkt at alt skal kunne gjennomføres. At Høyre og Arbeiderpartiet ikke viser samme raushet og er mer forsiktig med å binde seg opp med konkrete løfter gjør dem ikke mindre troverdige. De har mer erfaring i regjeringsposisjon og er smertelig klar over at det å love for mye i valgkampen kan slå hardt tilbake senere.

De fleste er trofaste
– Hvordan skal den godt voksne velgeren finne «sitt» parti?
– De fleste er ganske trofaste mot det partiet de har stemt på tidligere. Vi forandrer ikke standpunkt så lett, selv om vi blir eldre og pensjonerer oss. Da Pensjonistpartiet ble etablert, var det mange som trodde de ville hente mange stemmer fra de andre partiene, men det skjedde ikke. De ble aldri noe mer enn en liten flokk, og internt har partiet vært preget av indre uro og dragkamper. Selv et eget parti rettet mot pensjonister har altså ikke så stor gjennomslagskraft.

Stoppes av sperregrensen
– Hva tenker du om fremveksten av nye partier som er opptatt av én bestemt sak?
– Det viser seg at partier som er sterkt knyttet opp mot enkeltsaker eller særområder, har vanskelig for å oppnå særlig oppslutning. Selv ikke Helsepartiet, som man skulle tro ville kunne ha en bred appell blant de eldre velgerne, har slått igjennom. De fleste ensakspartiene dukker opp og forsvinner like raskt. Unntaket er MDG som ser ut til å ha et varig livsgrunnlag. Det tror jeg har sammenheng med at politikken de står for griper inn i så mange områder i vår tid, og at de evner å engasjere mennesker i ulike alder og med ulik bakgrunn.
Av nykommerne mener Garvik at Partiet Sentrum virker å være blant de mest seriøse. – De har fått med seg erfarne politikere både fra KrF og Ap. Om de lykkes å komme over sperregrensen, gjenstår å se.

Partilederen viktig
– Hvor stor betydning har det at partilederen har et kjent fjes?
– I praksis ser vi at personen som fronter partiet kan ha vel så mye å si som det politiske budskapet og kan sanke stemmer partiet ellers ikke ville fått. De politikerne som får flest tilhengere er de som evner å være seg selv. De fremstår gjerne som vanlige mennesker og snakker så folk forstår dem.

Olav Garvik oppsummerer: – Ikke tro alt du leser og ta løfterike utspill under valgkampen med en klype salt. Følg heller magefølelsen og sett deg inn i hva partiet egentlig står for i stedet for å stemme etter hva politikerne lover i enkeltsaker.

Se vår store oversikt over hvilken eldrepolitikk de største partiene har før valget 2021: Så viktig er de eldre for de politiske partiene! KLIKK INN HER!