REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

mature,woman,with,documents,in,her,hands,makes,up,her

Hva skjer med AFP ved arbeidsgivers konkurs?

Hun er 60 år og jobber i en bedrift med AFP. Men nå er firmaet konkurs og hun lurer på om hun nå mister rettighetene sine til AFP. VI OVER 60-advokaten svarer.

Tekst: Advokat Eirik Råd Herlofsen Foto: NTB

SPØRSMÅL: Jeg er 60 år og har i en årrekke arbeidet i et stort privat entreprenørfirma som er medlem i AFP- ordningen. På grunn av manglende byggeprosjekter er firmaet dessverre nå konkurs. Jeg har meldt inn mitt krav på utestående lønn og feriepenger til bostyrer og antar at jeg vil få dekket dette gjennom lønnsgarantiordningen, men risikerer jeg nå å miste mine rettigheter på AFP?

SVAR: Ja. For å kvalifisere til privat AFP må du frem til og med dagen før 62-årsdagen din, ha arbeidet minst syv av ni år i en bedrift tilsluttet AFP-ordningen. I tillegg må du være ansatt i minst 20-prosentstilling og reell arbeidstaker i tilsluttet foretak på uttakstidspunktet, de tre forutgående år og i ansiennitetsperioden. Det finnes en unntaksregel ved oppsigelse grunnet nedbemanning eller konkurs, men denne forutsetter at du må være fylt eller fylle 62 år i løpet av oppsigelsestiden. Selv om du skulle ha seks måneders oppsigelsestid, vil du altså ikke nyte godt av unntaksregelen. 

Dersom du skal komme inn under AFP-ordningen er du avhengig av å finne ny arbeidsgiver som er tilsluttet AFP-ordningen snarest mulig. Dette fordi du i de tre siste årene før ønsket uttaksdato, kan ha opphold i arbeidsforhold i tilsluttet bedrift på totalt 26 uker. Oppholdet kan imidlertid ikke være i starten eller slutten av treårsperioden. Du finner mer om regelverket på www.afp.no.